Nyheter  Tirsdag 7. mai 2019

Frivillighetskonferanse torsdag 9. mai

Konferansen streames direkte, torsdag 9. mai kl 17.00-20.30

Frivillige paraplyorganisasjoner i Akershus inviterer regionale tillitsvalgte i Viken til frivillighetskonferansen 2019. Årets konferanse har tittelen: Puslespillet Viken. "Brikkene legges nå - hjelp oss å forme framtida."

Akershus musikkråd er en av hovedarrangørene, og over 110 deltakere fra regionale frivillige organisasjoer har meldt seg på denne spennende ettermiddagen.

Konferansen STREAMES DIREKTE torsdag 9. mai kl. 17.00-20.30

Tillitsvalgte i de regonale frivillige organisasjoner inviteres til den årlige Frivillighetskonferansen. I år er hele Viken-samfunnet invitert, til en ettermiddag fylt av inspiraasjon, kunnskap og bygging av framtiden. Viken fylkeskommune blir en realitet fra januar 2020, og for at det skal bli godt å bo i alle deler av dette nye store fyket er de frivillige lag og foreningene viktige. Samspillet mellom alle organisasjonene, paraplyorganisasjonene og Viken fylkeskommune settes på dagsorden. Allerede er over 110 deltakere påmeldt, så det er tydelig at de frivillige organisasjonene ønskerå være med på å forme framtida i Viken.

Spennende og variert program

Kl.17.00 - 17.10 Velkommen. Innledning Hans Kristian Solberg, daglig leder Akershus barne- og ungdomsråd

Kl.17.10 - 17.40 Frivillige organisasjoner som samfunnsutviklere Jon Arve Eide, påtroppende fylkesdirektør Kultur, Viken fylkeskommune Rune Winum, påtroppende avdelingsleder for frivillighet, friluftsliv og idrett, Viken fylkeskommune

Kl.17.40 - 18.10 Sånn har vi det i Viken Cathrine Bergjordet, fagleder Analysestaben, Akershus fylkeskommune

Kl.18.10 - 18.50 Det regionale nivået - nyttig brikke i organisasjonspuslespillet Nordis Vik Olausson, styreleder Akershus idrettskrets Roar Bogerud, styreleder Buskerud Idrettskrets Hilde Stokke, styreleder Østfold idrettskrets Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Kl.18.50 - 19.20 Kulturelt innslag og pause

Kl.19.20 - 1950 Politisk blikk på frivillige organisasjoner. Anne Sandum, Buskerud Arbeiderparti og Simen Nord, Viken Høyre

Kl.19.50 - 20.20 Mellomleddets dilemma, Karen Johanne Strømstad, partner Considium

Kl.20.20 - 20.30 Avslutning, Vibeke Limi, Hovedutvalg for kultur, frivillighet og Folkehelse, Akershus