Nyheter  Torsdag 2. juli 2020

Gjensynsglede!!

Bli med dere også!

Asset 10gjensyn

De fleste har opplevd utfordringer denne våren. Vi er inne i en tid som stiller krav til nye vaner. Mange lag og foreninger har i en periode avstått fra sine musikkaktiviteter eller gjort endringer i måten de gjennomføres på.

Heldigvis kunne de fleste lag og foreninger glede seg over å gjenoppta sine aktiviteter før sommeren - dog med visse restriksjoner.

Kampanjen "Gjensynsglede" er et samarbeid mellom Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, medlemsorganisasjoner og fylkesmusikkrådene. I uke 36 oppfordrer vi til motiverende og spennende aktiviteter som kan bidra til å holde på gamle og rekruttere nye medlemmer og frivillige til lagene!

Gå til musikk.no/gjensynsglede, les mer - og bli med!