Nyheter  Mandag 21. september 2020

KORKONKURRANSE: HAR DERE FOLKEMUSIKK PÅ REPERTOARET? VINN INNSPILLING!

Østfold musikkråd sparker i høst i gang en konkurranse for blandede kor og vokalensembler (SATB) som er medlemmer i en av Musikkens studieforbunds kororganisasjoner. Vinnerkoret/gruppa får synge inn arrangementene fra vårt splitter nye hefte «Fem folkeviser fra Østfold» i profesjonelt lydstudio! Vi er så heldige at innspillingen støttes av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd!

C58 C456 C 8 D6 C 4 E99 9328 BFE4 D4 C92 D01

Konkurransens målsetning er å fremheve folkeviser og folketoner fra hele vårt langstrakte land. I Norge finnes utrolig mye flott folkemusikk som vi ønsker å holde aktiv og levende. Den er kulturbærer og reflekterer vår historie og kulturarv. Østfold musikkråd har tatt et særlig ansvar for folkemusikk fra Østfold. Et av våre største satsningsområder, er å øke tilgjengelighet til og bruk av folkemusikk fra vårt område. Det gjøres kontinuerlig arkivering og registrering hos oss. Som følge av dette har vi utgitt ni flotte hefter med folkemusikk fra Østfold, i ulike arrangementer og for ulike besetninger. Disse kan du kjøpe her!

Folkesang har gjennom tidene blitt overført muntlig fra generasjon til generasjon gjennom lytting. Dette ønsker Østfold musikkråd å legge til rette for gjennom innspillinger og digital tilgjengeliggjøring.

Slik deltar dere i konkurransen:

Konkurransen er åpen for blandede kor og vokalensembler fra HELE LANDET som er medlemmer i et av Musikkens studieforbunds kororganisasjoner. Vi ønsker mange deltakerkor og ensembler!

Koret/ensemblet sender inn et video-opptak av seg selv som fremfører en folkevise, folketone eller folkemelodi fra et sted i Norge, arrangert for blandet kor. Videoen kan lages med vanlig mobiltelefon.

Østfold musikkråd har satt sammen en jury med bred kompetanse og erfaringsbakgrunn. Helhetsvurderingen juryen gjør når vinnerne skal kåres, tar utgangspunkt i koret/vokalgruppas klang, interpretasjon og formidling.

Vi gjør oppmerksom på at bare video-opptak vil bli vurdert. Dersom dere lager filmen nå i høst er det viktig at dere følger gjeldende smittevernregler under øving og filming. Her finner dere Norsk musikkråds smittevernveileder for musikkøvelser.

Alle innsendte bidrag kan bli publisert på våre nettsider og Facebook. Av personvernhensyn understreker vi at alle medlemmer må samtykke til publisering av video og lydopptak. Videokvaliteten vurderes ikke. En innsending betyr at samtykke er innhentet fra alle medvirkende. Videre at koret/vokalensemblet er innstilt på å reise til en lokasjon nær dere for innspilling i løpet av 2021 - dersom dere skulle vinne. Bidragene sendes ostfold@musikk.no innen 30.mars 2021.

Juryen består av:

  • Aasmund Nordstoga, kveder, visesanger og folkemusiker.
  • Anne Karin Sundal-Ask, kordirigent.
  • Tore Erik Mohn, kordirigent.
  • Marianne Tomasgård, felespiller og folkemusiker.

Premiering:

1.pris: Koret/vokalensemblet som etter juryens vurdering leverer høyest musikalsk kvalitet, får gjøre profesjonell innspilling av heftet «Fem folkeviser fra Østfold». Dette gjøres ved koret/ensemblets tilholdssted. Utgiftene til innspilling i studio og etterarbeid dekkes av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. I tillegg betaler Østfold musikkråd korets dirigentutgifter for innspillingstiden - etter Creos satser. Innspillingene gjøres tilgjengelig digitalt, og koret profileres på våre nettsider og Facebook. Korets medlemmer og dirigent mottar også hvert sitt eksemplar av heftet «Fem folkeviser fra Østfold».

2. pris: Alle kor/ensemblemedlemmer og korets faste dirigent får hvert sitt notehefte av «Fem folkeviser fra Østfold».

3.pris: Koret/vokalensemblet mottar pdf-dokumenter og tillatelse til bruk av to arrangementer fra noteheftet «Fem folkeviser fra Østfold».

Alle blandede kor og vokalgrupper som deltar i konkurransen er med i trekningen av pdf-fil og rettighet til bruk av et korarrangement fra "Fem folkeviser fra Østfold".

Ved spørsmål, kontakt Tonje Gravningsmyhr, daglig leder, Østfold musikkråd (Tlf: 90733907).

Konkurransen arrangeres av Østfold musikkråd og støttes av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Uten navn24