Nyheter  Mandag 15. juni 2020

Krise og kreativitet i koronaens tid

Over fire av fem frilansere og selvstendig næringsdrivende har fått avlyst oppdrag siden koronatiltakene trådte i kraft 12. mars.

IMG 4120

Koronatiltakene har ført til en bråstopp av både konserter og inntekter for mange av kulturlivets frilansere, selvstendig næringsdrivende og selskaper.

Forrige uke ble rapporten «Krise og kreativitet i musikkbransjen – koronapandemien 2020» lagt frem. Den er et samarbeid mellom Musikkindustriens Næringsråd (MIR), de regionale Musikkontorene, Kulturrådet og Norsk Musikkråd, og er utført av BI Center for Creative Industries (BI:CCI).

Foruten nøkkelfunnene i tall gjengitt ordrett under, inneholder rapporten mange interessante betraktninger og vurderinger om nettbaserte, strømmede konserter og bransjens nære fremtid.

Nøkkelfunn i undersøkelsen

  • 84 prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende har fått avlyst oppdrag, og 69 prosent har fått utsatt oppdrag etter koronarestriksjonene 12. mars.
  • En tredjedel av frilansere og selvstendig næringsdrivende har opplevd avlyste oppdrag i Europa, utenfor Norden.
Asset 4 Stat2

Prosentandelen av enkeltpersoner som har fått oppdrag avlyst, utsatt eller opprettholdt i 2020.

  • Om lag hvert fjerde selskap i musikkbransjen har måttet permittere. 6 prosent av selskapene oppgir at de trolig vil permittere ansatte på et senere tidspunkt
Asset 5 Stat2

Prosentandelen av selskapene som har måttet permittere ansatte eller ikke.

  • Gjennomsnittlig reelle inntektstap for frilansere og selvstendig næringsdrivende etter 12. mars og ut 2020 er på 95.700 kroner.
  • Forventet inntektstap for resten av året, utover reelle tap, var på 148.500 kroner.
  • Satt opp mot gjennomsnittsinntekt i 2019, på 436.000 kroner, utgjør reelle og forventede tap til sammen over halvparten av inntektene til frilansere og selvstendig næringsdrivende i år.
  • 88 prosent av selskapene (konsertarrangører, musikere i band, ensembler, samt booking, teknikere og plateselskap osv.) har mistet oppdrag siden 12. mars.
Asset 7 Stat2

Prosentandelen av selskaper som har mistet oppdrag som skulle vært gjennomført etter 12. mars.

  • 20 prosent av konsert- og festivalarrangørene rapporterer at sponsorer har trukket seg, og 14 prosent oppgir at sponsorene har redusert bidraget etter 12. mars.
  • Gjennomsnittlig reelle inntektstap for selskaper etter 12. mars og ut 2020 er på 2, 5 millioner kroner. Gjennomsnittsinntekten (inklusive evnt offentlig støtte) for selskaper var på 6, 3 millioner kroner i 2019, og reelle inntektstap utgjør godt over en tredjedel av inntektene i år.
Asset 6 Stat2

Reelle inntektstap for selskaper som følge av lysninger og avbestillinger etter 12. mars og ut 2020.

Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at de offentlige tiltakene blir benyttet av et fåtall av frilansere og selvstendig næringsdrivende i musikkbransjen. Utsettelse av forskuddsskatt og kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende er de mest brukte tiltakene for enkeltpersoner i musikkbransjen (benyttet av 28 prosent), fulgt av «Beholde tilskudd fra Kulturrådet» med 27 prosent.

For selskapene er det viktigste avbøtende tiltaket fra det offentlige å beholde tilskudd fra Kulturrådet, noe en tredjedel har benyttet seg av. På andreplass kommer «dagpenger ved permittering i eget AS» som 19 prosent har benyttet seg av.

Kreativitet

Det at mange innen kulturfeltet ikke har kunnet drive med virket sitt på samme måte som før, har ført til nye løsninger. For noen har også krisen ført til inntekter med bakgrunn i andre aktiviteter. 62 prosent av alle frilansere og selvstendig næringsdrivende oppgir at de har jobbet med musikk på andre måter som er nye og annerledes for dem. 22 prosent i samme gruppe sier de har fått nye inntektsbringende aktiviteter, mens 13 prosent av selskapene oppgir at de har fått inntekter med bakgrunn i nye typer oppdrag og initiativer.

Live-strømming av konserter har generert noe inntekt. 44 prosent av alle frilansere og selvstendig næringsdrivende har deltatt på en live-strømmet konsert etter 12. mars, og for tre av fire av disse har dette generert inntekter. Gjennomsnittsinntekten totalt var på 30.800 kroner, mens flesteparten hadde inntekter under 10.000 kroner.

Over én av fire av selskapene (AS mv.) sier de har benyttet seg av live-strømming av konserter etter 12. mars (27 prosent), og tre av fire av disse fikk inntekter av konsertene. Gjennomsnittsinntekten for selskapene var på 59.000 kroner.

Fem prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende og fem prosent av selskapene oppgir å ha gjennomført betale eventer for bedrifter gjennom live-strømming etter 12. mars.

Musikkbransjens nære framtid

Tre av fire frilansere og selvstendig næringsdrivende oppgir at de regner med å kunne fortsette å jobbe med musikk etter koronakrisen. Én av fire frykter at det blir umulig, og det er teknikere, management og booking som er mest bekymret for fremtidig.

Over én av fem (22 prosent) av selskapene oppgir at de frykter konkurser som en følge av koronakrisen.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen pågikk i perioden 30. april – 12. mai, og i rapporten har BI:CCI analysert omfanget av nedstengningen hos 3723 aktører i musikknæringen, 3057 enkeltpersoner og 666 selskaper.