Nyheter  Mandag 29. april 2019

Ledermøte 13. mai

Østfold musikkråd holder sitt ledermøte i Askim kulturhus mandag 13. mai kl. 18.00.

Møtet starter på Askim kulturskole for å få en omvisning og en orientering om det nye bygget. Kulturskolen åpnet høsten 2016 med nye lokaler som er bygd etter NS8178, et godt eksempel til etterfølgelse.

Temaer for møtet er

Lokaler, status og veien videre i kommunene

Årsregnskap 2018

Nytt musikkråd i Indre Østfold

Viken