Nyheter  Tirsdag 29. september 2020

Østfold musikkråd avholdt tirsdag 22.september 2020 sitt årsmøte i fylkestingssalen i Galleriet, Oslo.

Årsmøtet ble åpnet med et musikalsk innslag ved 5 ungdommer fra Follofeler. Vikens fylkesdirektør for kultur og mangfold John Arve Eide innledet kveldens felles formøte for Østfold musikkråd og Akershus musikkråd.

IMG 7063

Felles formøte

Styreleder i Akershus musikkråd, Bjørn Hansen, ønsket velkommen før Follofeler spilte. Deretter orienterte styreleder i Østfold musikkråd Petter Spæren om gangen i samarbeidet mellom musikkrådene i Østfold og Akershus.

John Arve Eide, direktør for kultur og mangfold i Viken, holdt deretter innlegg om siste tids utvikling i Viken fylkeskommune på kulturområdet. Han gjennomgikk organisasjonskartet og Viken fylkeskommunes nye parlamentariske situasjon. Eide la vekt på Vikens kulturelle kvalitet og bredde og trakk frem flott arkitektur, verneverdige bygninger, våre to distriktsoperaer, festspill, festivaler og Det Norske Blåseensemble.

Eide la vekt på frivillighet som et politisk prioritert område. Viken fylkeskommune har tro på å styrke regionale paraplyorganisasjoner for å sikre god medvirkning for frivilligheten, og langsiktige, forutsigbare ordninger. Viken fylkeskommune vil sammen med frivilligheten utarbeide et nytt strategidokument for frivillighetspolitikk.

John Arve Eide omtalte frivilligheten varmt - som det bankende hjertet i utviklingen av lokalsamfunnet.

Etter formøtet ble Østfold musikkråds årsmøte avholdt i fylkestingssalen. Møtet hadde godt oppmøte med tanke på koronasituasjonen - hele 16 delegater var tilstede. Årmøtet foregikk ryddig og strukturert.

Årsmeldingen ble fremlagt over Zoom, mens regnskap og andre ordinære årsmøtesaker ble gjennomgått på normalt vis. Petter Spæren ble gjenvalgt som styreleder for Østfold musikkråd.

Rita Eriksen ble valgt inn i styret for første gang. Rita er også styremedlem i nylig stiftede Indre Østfold kulturråd. Vi ønsker henne varmt velkommen til ØMR.

Styret konstituerer seg selv. Fram til neste årsmøte i april 2021 ser det slik ut:

  • Petter Spæren (styreleder)
  • Ann Kristin Adolfsen
  • Ingvild Øverby Vist
  • Trond Erikson
  • Rita Eriksen