Nyheter  Tirsdag 2. juni 2020

Ny daglig leder!

Vi har ansatt Tonje Gravningsmyhr som ny daglig leder fra 1. august. Hun begynner hos oss 2. juni, og vi ønsker henne varmt velkommen. Birgitte Magnus vil fra 1. august gå over i funksjon som seniorrådgiver og vil være ansatt fram til 1. mars 2021.

Tonje Gravningsmyhr er mossing, 35 år, har to barn og kjæreste. Hun er freelancemusiker, musikkpedagog, dirigent og trompetlærer. Tonje spiller trompet ved offentlige og private arrangementer. Hun har drevet eget trompetstudio der hun blant annet har arbeidet for å inkludere barn fra familier med svak økonomi og barn under skolealder. Videre har hun undervist i musikk og Sal og Scene og gjennomført samarbeid mellom skole og ulike institusjoner i nærmiljøet. Hun har også arbeidet som foredrag- og kursholder for grunnskole, kulturskole og Norges Musikkorps Forbund. Tonje har gjennom årene dirigert flere kor og korps, både i Østfold og Oslo. Musikkinteressen er variert og på fritiden skriver hun musikk, synger og spiller piano. Hun har også stor interesse for friluftsliv.

Tonje har utdanning fra Høgskolen i Innlandet, Norges Musikkhøgskole, Høgskolen i Oslo og Norges Idrettshøgskole. Hun har musikkpedagogikk, pedagogikk, allmenne fag, personlig trener-utdanning, samt et år medier og kommunikasjon. Videre har hun mastergrad i musikkundervisning med tidlig trompetopplæring som tema. I 2017/18 ble hun første norske trompetist med eksamen i Suzukipedagogikk - først på level 1 og deretter level 2.