Nyheter  Torsdag 18. juni 2020

Ny dato for årsmøte 2020: Tirsdag 22.september

Østfold musikkråd inviterer til årsmøte i fylkestingssalen på Galleriet, Oslo, tirsdag 22.september kl. 19.00.

VMR

Før årsmøtet gjennomføres et felles møte med Akershus musikkråd hvor fylkesdirektør for kultur i Viken fylkeskommune John Arve Eide holder innlegg om kultur i Viken.

Påmelding innen 15.09.2020 her: