Nyheter  Onsdag 10. mars 2021

Østfold musikkråds vårhilsen 2021

Østfold musikkråd ønsker lokale musikkråd i Østfold, medlemsorganisasjoner, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere en god vår! Samtidig vil vi informere om noe av det vi for tiden holder på med i musikkrådet.

Omrvar

De fleste lag og foreninger i våre medlemsorganisasjoner har registrert seg i den nye søknadsportalen for kurstilskudd. Dersom ditt lag/din forening ikke er registrert, ønsker vi at det gjøres omgående. Send også søknad for våren – selv om dere ikke vet når dere kommer i gang. Dersom dere trenger hjelp – ta kontakt. Dere finner link til søknadsportalen på forsiden til Musikkens studieforbund.

23.mars, 6.april og 13.april avholder Østfold musikkråd introkurs i låtskriving. Instruktør på kurset er Dyveke Kuløy. Kurset nærmer seg fulltegnet, og vi gleder oss til oppstart. Det vil arrangeres et nytt introkurs høsten 2021, eventuelt også et påbygningskurs til det første. Dersom du vil lese mer om kurset finner du det her. Nederst på siden det her linkes til finner du også avisartikler om kurset i Moss Avis og Demokraten!

Årsmøtet i Østfold musikkråd avholdes onsdag 21.april 2021. I utgangspunktet skal møtet gjennomføres i Galleriet i Oslo. Innkalling med informasjon er sendt ut til de det er relevant for. Det blir mest sannsynlig digital løsning og mer informasjon kommer dersom det blir slik.

I helgen 7.-9.mai 2021 skal Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund avholde landsmøter. Østfold musikkråd er lokal arrangør, og har lagt et underholdende kulturprogram for helgen. Også her vil det legges til rette for digitale løsninger. De dette er aktuelt for mottar informasjon etter hvert som den kommer. Mer her.

Noen av våre tiltak gjennomføres digitalt for tiden, andre ligger delvis nede av smittevernhensyn. Les om våre faste tiltak her.

Østfold musikkråd har målt akustikken i mange øvingslokaler i Østfold. Dersom det er ønskelig å gjennomføre akustikkmåling, ta kontakt! Etter målingen tilbyr vi digitalt møte, informerer om forhold i lokalet og anbefaler fagakustiker som kan gjøre utbedringer hvis ønskelig. Østfold musikkråd utfører målinger nøye og rimelig. Gode lokaler er viktig for musikklivet fordi det påvirker kvaliteten på øving og fremføring. Les mer om akustikkmåling her.

Vi har nå vårtilbud på flere av våre sanghefter, notehefter og CD-er. Spesielt populære er våre utgivelser for eldre. En sangstund eller flere er en fin oppmuntring i en annerledes hverdag – som den vi nå har. Fordelene med sang er mange, og om vi skal nevne noen; stimuli for hukommmelse og minne, følelse av tilhørighet, samhold og økt livsglede. Akkurat nå har vi kjempetilbud på ei pakke med alle utgivelsene vi har gjort for eldre. Den får du for kr. 500,- og kan anbefales på det sterkeste! Her finner du mer informasjon og link til bestilling av alle våre utgivelser.

Vi holder kontinuerlig på med digitalisering av gamle noter og notemanuskripter fra Østfold. Arkivarbeidet gjøres av John Vedde, og finnes på www.folkemusikkiostfold.no. Østfold musikkråd har utgitt sanghefter, notehefter og CD’er med folkemusikk fra Østfold. Sammen med Akershus musikkråd forbereder Østfold musikkråd utgivelse av et nytt notehefte i løpet av 2021. Vi er så heldige i både Østfold og Akershus at vi har folkemusikkonsulent Marianne Tomasgård som veiviser og pådriver i dette arbeidet. Mer om dette kommer. FolkFraFollo vil også komme med CD-utgivelse i september. Utgivelsen støttes av Østfold musikkråd. Østfold musikkråd har også begynt et arbeid med digitalisering av enkelte CD-utgivelser. Dere kan finne vår CD til utgivelsen «Blåmyra» på Spotify.

Østfold musikkråd jobber kontinuerlig for å stimulere til aktivitet. Vi veileder lag, foreninger, organisasjoner og samarbeider med kommuner. Videre samarbeider vi med de andre musikkrådene i Viken, og med representanter for ulike avdelinger i Viken fylkeskommune. Mye spennende foregår i nye Viken fylkeskommune, og vi er med på prosesser der fylkeskommunen arbeider for å finne løsninger som skal gjelde for Viken.

Koronasituasjonen legger bremseklosser i veien for lokale lag og foreninger, medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd. Imidlertid er møtene vi har preget av optimisme og evne til å tenke framover. Vi skal videre, og jobber for musikk- og kulturlivet med det i tankene. En del nyttige erfaringer og nye verktøy får vi med oss fra denne tiden. Vi kan ikke kapitulere og godta at situasjonen forblir slik lenge – en hverdag på avstand skal ikke være «den nye normalen», slik det i blant snakkes om. Vi kan unntaksvis forstå at det må være pauser i det frivillige musikklivet, men mennesker trenger hverandre - og musikk.

Ganske snart skal vi igjen synge og spille sammen på vanlig vis. Husk å holde tak i hverandre selv når dere ikke får øve sammen! I dag koster det lite å ta en telefon eller en digital kaffekopp. En liten gjeng kan gå en tur sammen på avstand, grille pølser på stranda, drikke kakao sammen fra egen, medbrakt termos... Vi gjør lurt i å huske at mange kanskje ikke har andre sosiale arenaer enn ukuleleklubben, bandet, storbandet eller trekkspillklubben. Min erfaring fra korpslivet er at man blir utrolig viktige for hverandre gjennom år med samspill. Vi kommer nært hverandre ved å spille sammen, vi utveksler følelser, vi erfarer og opplever - og lever sammen. Jeg skulle flytte for noen år siden. Hvem tilbød seg å hjelpe med bæringen? Brassbandet mitt! Uoppfordret - som om det var det naturligste i hele verden. De strakk seg - for meg. Og det betydde masse. Mye blir sagt når vi musiserer sammen som vi ikke finner ord om. Det setter seg i kropp og hode. Slik blir korpset eller koret ofte som en familie. Et budskap kan være at familien, den tar vi oss av. Støtter, hjelper og er tilstede. Like selvsagt som at det er slik i gode dager, hjelper vi hverandre når det røyner på. Jobben med å lage vanskelige dager bedre blir så mye lettere når vi deler den!

Mange er flinke til å utforske digitale løsninger, øve digitalt og gi arbeidsoppgaver eller øvingsoppgaver som kan utføres individuelt mellom øvelsene. En grei opplysning kan være at digitale kurs også tildeles kurstilskudd gjennom Musikkens studieforbund. Da er det viktig at dere er på plass i den nye, tidligere nevnte portalen!

Tidligere daglig leder, Birgitte Magnus, fortsetter som Seniorrådgiver i en deltidsstilling etter 1.mars 2021. Som ny daglig leder i Østfold musikkråd er jeg svært glad for å ha henne og hennes erfaring og kompetanse med videre. Tiden står aldri stille i musikkrådet, og vi har et bredt arbeidsfelt, mye å gjøre og mange å jobbe for og med. Det kan alltid gjøres mer! Det er en interessant, spennende og viktig jobb der vi har med hele fargepaletten av norsk musikk og kulturliv å gjøre. Vi er stolte av å være kompetansesenter for musikk i Østfold! Kontakt oss med forespørsler, spørsmål, veiledning, ønsker om fagprat eller møter. Vi har som regel kort svartid og jobber effektivt.

For å komme i kontakt med oss, benytt e-post: ostfold@musikk.no eller ring daglig leder Tonje Gravningsmyhr på 90733907.

Nå blir det varmere i sola hele tiden, og lufta er frisk og fin! Husk å være ute - og husk å nyte våren!

Tonje Gravningsmyhr, daglig leder, Østfold musikkråd.