Nyheter  Fredag 5. juni 2020

Siste frist 1.juli - Rapportering av vårkurs!

Østfold musikkråd minner om at det nå er tid for å rapportere vårkursene for alle lag (kor, orkestre, trekkspillgrupper, band, korps, m.fl.) som har søkt om tilskudd fra Musikkens studieforbund!

Koronakrisen har medført at mange lag og foreninger har måttet legge om sine aktiviteter denne våren. Noen har ikke kunnet gjennomføre sine aktiviteter siden 12.mars mens andre har kunnet gjenoppta kursaktivitet den siste tiden. Det er svært viktig at alle som har gjennomført kurstimer etter nyttår avslutter og rapporterer kurset snarest.

Absolutt siste frist for rapportering av vårkursene er 1.juli men det er en fordel for musikkrådet å få inn rapportene så snart som mulig.

Veiledning og skjemaer finnes her: https://www.musikkensstudieforbund.no/vo/veiledning