Nyheter  Onsdag 12. juni 2019

Rapporteringsfrist 1. juli!

Når siste samling er ferdig, og senest innen 1. juli, må alle som har søkt voksenopplæringstilskudd for vårsemesteret 2019, huske å avslutte kurset i KursAdmin. Vi anbefaler også å søke tilskudd for høstsemesteret 2019 samtidig, så dette ikke blir glemt.

Det er straks slutt på vårsemesteret, og det er igjen tid for å rapportere voksenopplæringskurs. Vi minner om at absolutt siste frist for rapportering som vanlig er 1. juli, men vi ber om at alle rapporterer innen 1 uke etter at siste øvelse er avsluttet. Vi har svært korte frister for å godkjenne kursene, så for at dere skal være sikret å få tilskuddet, må vi be dere overholde fristene. Ta kontakt innen 1. juli om dette er helt umulig og dere trenger utsettelse. Innlogging til Kursadmin finner dere på www.kursadmin.org – Velg «Musikkens studieforbund» og «Logg inn» Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt på e-post eller telefon 950 75 094 - innen 1. juli..

En liten huskeliste:

Husk å laste opp oppdatert repertoarliste for våren hvis det ikke allerede er gjort. Får dere det ikke til, send den til oss, så laster vi den opp for dere.

Under «kursfakta» må status endres fra «Planlagt» til «Åpnet».

Knappen «Avslutt kurs» kommer frem etter datoen dere har registrert som siste øvelse under «Kursfakta» og etter at status er endret fra «Planlagt» til «Åpnet».

Etter å ha trykket «Avslutt kurs» kommer det opp en deltakerrapport. Husk å skrive inn tallene fra første kolonne til kolonnen ved siden av hvis dere kun har timer med lærer og til kolonnen helt til høyre dersom dere kun har timer uten lærer. Har dere både timer med og uten lærer, må fremmøtet fordeles på de to kolonnene.

SØKNAD OM TILSKUDD FOR HØSTEN 2019

Husk også å søke for høsten så snart som mulig. Det skal i utgangspunktet søkes før aktiviteten settes i gang. Vi fraråder dere å kopierer tidligere kurs, det skaper ofte mye krøll i prosessen. Opprett heller nytt kurs, og så kan dere kopiere inn deltakere fra vårkurset (de som fortsetter til høsten).

Lykke til med rapporteringen, - og ikke vær redd for å be om hjelp om det trengs! Se også under "tips og råd" hvis du står fast.