Nyheter  Fredag 3. juli 2020

Sommerferie i Østfold musikkråd!

Østfold musikkråd tar sommerferie fra 4.juli t.o.m. 2.august!

125 C3 E6 F E0 C3 4614 8 EA7 D5288287190 E

Østfold musikkråd tar sommerferie fra ettermiddag 3.juli til og med 2.august!

Henvendelser i denne perioden blir liggende, men e-post til ostfold@musikk.no sjekkes likevel sporadisk.

Vi ønsker alle våre medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere, lag og foreninger en god og solfylt sommer og ser frem til videre samarbeid til høsten!

Sommerhilsen fra Tonje, Birgitte, Marianne og styret.