Nyheter  Søndag 12. september 2021

Spiller du i band? Søk tilskudd fra Musikkens studieforbund!

I Østfold musikkråd har vi ikke så mange band som søker tilskudd. Kanskje er det fordi de fleste bandene i vårt nærområde ikke vet om muligheten? Dersom bandet ditt øver mye kan dere faktisk motta kurstilskudd på mange tusen kroner i året!

Band blurry

Et studieforbund fordeler tilskudd etter Lov om voksenopplæring. Musikkens studieforbund er et studieforbund for frivillige organisasjoner som driver opplæring i musikk. Kor, orkester, korps, spelemannslag, storband, ensembler, band, med mer kan søke kurstilskudd til sin virksomhet.

Er bandet deres organisert i en av våre medlemsorganisasjoner, kan dere søke om å få penger for øvingene deres. Dere kan motta 45 kroner for timer uten lærer, og 105 for timer med lærer.

Et eksempel: Bandet øver selvstendig 4 timer i uken i et helt år. 4 timer x 52 uker x 45 kr = 9360 kroner!

Dersom bandet ikke er medlem i en medlemsorganisasjon må det først bli det. Her er en liste over organisasjoner. Når dere har medlemskap på plass, kan en i bandet logge seg inn i vår nye portal med Bank-ID, for å registrere bandet. Lenke til portalen ligger på forsiden av www.musikkensstudieforbund.no. Når bandet er registrert, får en mulighet til å sende søknad om tilskudd. Søknadsprosessen i denne nye portalen er relativt enkel, og det finnes opplæringsvideoer som viser hvordan det gjøres på www.youtube.com. Videoene kommer opp dersom en søker på Musikkens studieforbund.

Noen viktige kriterier: Bandet må som være medlem i en av våre medlemsorganisasjoner, ha minimum 4 medlemmer som er fylt 14 år i løpet av kalenderåret, bandets kontaktperson må være over 18 år, dere må ha minimum 75% fremmøte, og følge en studieplan. Denne velges når dere søker- Vi hjelper dere gjerne med å velge den som passer best for dere. Liste over studieplaner for band finner dere her.

Søknaden må sendes inn i forkant av første øving for semesteret. Vårsemesteret går fra januar t.o.m. juni, og høstsemesteret fra august/september t.o.m desember. Rapporteringsfrist er alltid tre uker etter siste øvelse for semesteret, men slutter dere tett opptil semesterslutt får dere litt kortere tid. Da må rapporten uansett være inne innen 1.juli og 31.desember. Når dere rapporterer må dere lage en repertoarliste, en oversikt over låtene dere har øvd på under øvelsene.

Tilskuddet utbetales etter rapportering. Vårtilskuddet kommer på høsten og høsttilskuddet på våren.

Skulle noe være vanskelig i prosessen, er Østfold musikkråd naturligvis tilgjengelig på telefon eller e-post for å hjelpe dere! Dersom dere ikke holder til i Østfold, kan det være fint å vite at fylkesmusikkrådene over hele landet har samme ordning.

Kos dere på bandøvelse - og søk tilskudd!