Nyheter  Fredag 10. juli 2020

Toner fra en celle - Musikk i fengsel og frihet i Musikk-kultur!

Fengselsfugler i snart 30 år - musikk bak murene!

D263 BEEB 2 F89 49 D7 B6 AA 3055958 CA79 E

Toner fra en celle - Musikk i fengsel og frihet i Musikk-kultur!

Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et unikt, landsomfattende tilbud om musikkopplæring og -aktiviteter under og etter soning. En hovedmålsetning er å hjelpe innsatte og mennesker som har sonet ferdig tilbake til samfunnet. Musikk kan bli et verktøy for bearbeiding av følelser og opplevelser samtidig som sosial trening og samhandling kan skape positive erfaringer som gir økt livsmestring utenfor murene.

Musikk i fengsel og frihet er et av Østfold musikkråds viktige, faste satsningsområder - slik det er for hele Norsk musikkråd. Vi anbefaler på det sterkeste å lese denne artikkelen som nylig er publisert i fagorganet for CREO i Norge; bladet Musikk-kultur.

Musikkterapeut Venja Ruud Nilsen og musikkpedagog Bente Mari Mortensens hefte - «Toner fra en celle» har blitt til gjennom arbeid med innsatte og mennesker som har sonet. For mer informasjon anbefaler vi et besøk på Miff’s egne sider. Disse finner du her.