Nyheter  Onsdag 30. januar 2019

UKM Oslo held teaterworkshop!

16. og 17. Februar arrangerer UKM Oslo teaterworkshop. I 2018 var det null teaterinnslag på UKM. Dette vil instruktør Sunniva Solheim gjere noko med!

Dep43

Sunniva Solheim er teaterpedagog, scenekunstnar og masterstudent ved Universitetet i Agder. Vi tok eit kjapt e-postintervju i forkant av workshopen!

Kva er tanken bak å arrangere ein slik workshop?

– Å veilede ungdommer som brenner inne med et ønske om å lage teaterforestillinger som passer inn i UKM-formatet.

Noko av utfordringa med teater i UKM er ramma på fem minutt. – Men det går an, meiner Solheim.

Workshopen skal vere ein utforskingsarena der ungdommane skal utvikle eigne kortteaterforestillingar. Det er ønskeleg at ungdommane stiller med eit materiale dei ønsker å jobbe ut ifrå – eit bilde, ei tekst, musikk, ein rekvisitt, eller berre ei kjensle.

Korleis var ditt forhold til UKM då du vaks opp – har det påvirka deg dit du er i dag?

– Jeg deltok selv to ganger, en gang med dans og en gang med visuell kunst. Jeg var nok ikke så veldig informert eller involvert i UKM, så det var ikke noe jeg deltok på og interesserte meg for aktivt utenom disse tilfellene. Men da jeg begynte på faglærer i teater på Universitetet i Agder var fylkesfestivalen i UKM Vest-Agder en del av praksisen vår, og min klasse fungerte som en slags ekstra arrangørgruppe i tillegg til UA. Dette var første året på bachelor. Året etter meldte jeg meg frivillig som inspisient på fylkesfestivalen, og etter det har jeg jobbet med fylkesfestivalen samt som mentor for URG(Ungdomsressursgruppa journ.anm.) i Vest-Agder på fast engasjement.

Solheim skriv for tida ein master om teater i UKM-samanheng.

Sunniva Foto Torleiv Klungland

Kan du fortelje kort kva oppgåva dreiar seg om?

– Den dreier seg om problemstillingen som er en gjenganger på landsbasis, nemlig dette at det finnes svært få teaterinnslag på UKM. Min rolle i forskningen min har vært å holde workshops for ungdommer for å forsøke å finne ut hvordan de kan lage forestillinger som varer i fem minutter. Jeg har også selv gjort forsøk på å lage slike forestillinger med ulik tematikk og form. Oppgaven er ikke «pro-teater i UKM», men består av undersøkelser lokalt i Vest- og Aust-Agder for å belyse denne problemstillingen både til fordel for teater i UKM… og viktig; grunnene til at ungdommer faktisk ikke vil delta med teater på denne arenaen.

Kva kan deltakarane forvente på workshopen?

– De kan forvente å måtte være kreative, tørre å stole på sine egne idéer og vise uferdig materiale for meg de andre deltakerne underveis, slik at vi sammen kan gi tilbakemeldinger og hjelpe hverandre videre i prosessen. Mange sitter igjen med en fullverdig forestilling på slutten av workshopen, mens andre har fått et solid utgangspunkt som kan videreutvikles.

Dep4

Stad:
Oslo Teatersenter, Tøyen
Hovinveien 1, 0576 Oslo

Tidspunkt:
10:00- 13:00 - 1. økt
13:00 - 14:00 - pause med mat
14:00 - 17:00 - 2. økt

Workshopen tek i mot to grupper.
Gruppe 1: LAURDAG 16.FEBRUAR 10-17
Gruppe 2: SØNDAG 17.FEBRUAR 10-17

FOR PÅMELDING (eller andre spørsmål) SEND MAIL TIL: oskar@oslo.ukm.no15 plasser per workshop! Første mann til mølla-prinsippet gjeld!