Nyheter  Torsdag 6. mai 2021

VIKTIG: Rapportering av vårkurs i ny portal!

Alle lag og foreninger som søker om voksenopplæringstilskudd gjennom Musikkens studieforbund har våren 2021 registrert seg i vår nye søknadsportal. Nå er det for mange snart på tide å begynne å tenke på rapportering.

Thumbnail 84457920 2719897128087423 7689011218220056576 n

Risikoret

Foto: Bjørn Fineide

Snart tid for å rapportere?

Denne våren har vi ny portal for rapportering av kurs. Våre lag og foreninger har registrert seg, og de fleste har lagt inn søknad om voksenopplæringstilskudd.

Mange av kursene har snart sin siste øvelsesdag, og det er viktig å merke seg at frist for rapportering er senest tre uker etter siste øvelse. Det nye systemet stenger for rapportering når fristen går ut. Dere må derfor være ekstra nøye med å rapportere innen fristen som er satt for deres kurs dersom dere vil ha støtte for våren!

Systemet skal sende ut e-postpåminnelse, men det er likevel lurt å følge med. Vi foretrekker at rapporten sendes så raskt som mulig etter siste øvelse, og at vi får beskjed om noen ikke vil komme til å ha kurstimer å rapportere. Dersom kurset har fire timer eller mer bør kurset rapporteres! Timer kan fint ha vært digitale, det gir likevel full støtte. Det er viktig å rapportere et minimum av aktivitet om det finnes, fordi dere da er aktuelle for kompensasjon. Hvordan dette eventuelt skjer er det Musikkens studieforbund som vil avgjøre.

Østfold musikkråd vil ikke i fremtiden sende ut påminnelser om rapportering i like stor grad som vi har gjort før. Det nye systemet sender alle kursadministratorer mail i forkant av alle frister! Dersom dere har byttet kursadministrator i løpet av semesteret er det viktig å sjekke hvem som står som ansvarlig på søknaden dere har sendt. Det er nemlig den personen som vil få e-postpåminnelsene!

Tidlig rapportering gir mer tid til å behandle rapportene og til å ringe for å hjelpe dem som står fast. Rapporter derfor i god tid! Dersom dere har forsøkt å rapportere (før fristen) og sliter, ring tidlig så vi får det raskt og greit i orden. Får dere ikke tak i meg ringer jeg opp så snart jeg hører beskjeden eller leser e-posten dere har sendt.

(Denne informasjonen er også sendt som e-post til alle lag og foreninger som har lagt inn søknader om voksenopplæringstilskudd i portalen).

Vennlig hilsen daglig leder for Østfold musikkråd

Tonje Gravningsmyhr, 90733907.

Musikkens studieforbund - forside Om tilskuddene Digitale kurs