Nyheter  Fredag 20. november 2020

- Ny søknadsportal etter høsten 2020!

Østfold musikkråd og Musikkens studieforbund informerer om at KursAdmin ikke skal brukes etter at dere har rapportert kursene for høsten 2020. Vårkurs 2021 skal føres i en splitter ny tilskuddsportal!

360 F 323360928 WFT81 L Ci AHLH Dq Xb Xf UHZBL Nqrvdmmc9

Lag og foreninger som er medlemmer i en av våre medlemsorganisasjoner vil snart få tilgang til å registrere kurs i en ny tilskuddsportal. Det er altså nødvendig å vente med å registrere kurs for våren 2021 til den nye portalen er åpnet.

Det nye systemet er enklere å håndtere. Mange vil derfor kunne registrere seg og søke om kurstilskudd uten å trenge veiledning i samme grad som før.

Nå skal et testfylke starte implementeringen. Erfaringene de gjør seg og tilbakemeldingene de får skal benyttes når overgangen gjennomføres i resten av landet. Etter testrunden vil resterende fylker åpne tilskuddsportalen.