Oppdatering: gjeldende retningslinjer for smittevern på musikkøvelser!

Viktig å merke seg er at musikkøvelser ikke omfattes av Oslo kommunes forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere. Det er fortsatt tillatt å avholde konserter med opptil 200 publikummere.

Kommuner rundt Oslo oppfordres til å følge samme retningslinjer som Oslo. Det er derfor viktig å sjekke hva som gjelder der DU øver. Alle kommuner har en informasjonsside der slike opplysninger finnes.

22. september vedtok byrådet i Oslo forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere. Det er kun tillatt med private sammenkomster om avstand på én meter kan overholdes.

Oslo musikkråd har vært i kontakt med byrådsavdelingen. Musikkøvelser som følger smittevernveilederen utarbeidet av Norsk musikkråd og FHI rammes ikke av forbudet. For at det skal være forsvarlig å gjennomføre øvelser, er det imidlertid viktig at man følger Norsk musikkråds smittevernveileder. Når du laster ned veilederen, får du mulighet til å melde deg på en liste der du får e-postvarsel når veilederen oppdateres. Har du spørsmål til veilederen kan du kontakte oss.

Forbudet mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere i Oslo-området omfatter ikke det som i den nasjonale covid-19-forskriften defineres som et arrangement. En grense på inntil 200 publikummere gjelder ved konserter der det er en arrangør, der det er faste plasser (kino, teater, fotballarenaer, etc) og der smittevernet kan overholdes. Der det ikke er faste plasser gjelder en grense på 50 personer. Her må stoler settes med minst 1 meter avstand, eller seter må sperres av slik 1 meter avstand overholdes. Sjekk smittvernveileder for konserter her.

Byrådet vil vurdere reguleringen av private sammenkomster på nytt etter 14 dager. Den fremtidige smittesituasjonen avgjør om regelverket kan lempes, eller om det må videreføres.