Vårt arbeid

Et innblikk i hva vi jobber med. Ta kontakt for mer informasjon!

Hjemmesidebilder4

Oppdatert: 20.11.2021.


Arrangementer og opptredener:

17. mai - tar del i komiteen og koordinerer kor, korps og annen musikk.

Frivillighetskonferanse - tar del i planlegging og gjennomføring.

Sarpsborggalla - Tar del i komiteen og arbeidsgruppe for planlegging, gjennomføring og koordinering av innslag.

Musikk i Sarpsborg - ble avholdt 25. sept i sentrum med 16 foreninger. Har gjerne egne arrangement en gang i blant.

Frivillighetens år 2022 - Arbeidsgruppe sammen med frivilligsentralene, idrettsrådet, kulturrådet og Sarpborg kommune

Sommerskole 2021 i samarbeid med kulturskolen.

Underholdning sykehjem m.m. - Vi forvalter midler til oppdrag på sykehjem. Fast sats 2300,-.

Annet; Samarbeid Team barn og unge om tiltak psykisk helse for unge.

Kartlegginger, utredninger og bistand

Løpende kartlegging av aktiviteten i foreningene som grunnlag for innspill og vurderinger. Direkte innhenting, generelle forespørseler, møter og besøk.

Tillskuddsordninger - Bistand i arbeidsgruppe for nye tilskuddsordninger Sarpsborg kommune siste året - klart til vedtak

Kartlegging av lokaler - Samarbeid med Sarpsborg kommune om kartlegging av kommunens ca 40-50 lokaler for konserter og forestillinger.

Kultur og helse - arbeidsmøter og innspill.

"Aktive sammen" - samarbeid med Sarpsborg frivilligsentral om tilrettelegging for barn/unge og fritidsaktiviteter

Dialogmøter Sarpsborg kommune - faste møter hver 14. dag mellom kulturrådet, musikkrådet og virksomhet kultur i kommunen.

Dialogmøter utvalgsleder "Utvalg for kultur og oppvekst" - Faste møter og løpende dialog om innspill og status på ulike områder.

Vurdering av tilskudd fra Sarpsborg kommune. Gjennomgang og dialog knyttet til tilskuddene som gis i de ulike ordningene.

Skolekorpsene - Kartleggings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med NMF, kulturskolen og skolekorpsene

Kulturskolen - utvikling av kulturskolens tilbud for frivillig sektor, spesielt skolekorpsene.

Generelt utviklingsarbeid, strategiformulering, utredninger, erfaringsutveksling osv. mht utvikling generelt

Fordeling av kommunens lokaler (gymsaler o.l). - Tar del i arbeidsmøter for fordeling.

Høringer og innspill: Følger politiske saker og svarer ut høringer, spesielt det vi inviteres inn i. (Byggeprosjekter, tilskudd, offentlige tiltak m.m.)

Informasjonsformidling, kompetanseheving, markedsføring og tillitsvalgtrollen

Bistand til enkeltforeninger knyttet til tilskuddsordninger, lokaler, samarbeid, oppdrag m.m.

Formidling av informasjon fra kommune, fylkeskommune og nasjonale myndigheter i den grad vi fanger det opp.

Informasjon om arrangementer og muligheter hos andre medlemmer, Østfold musikkråd, Norsk musikkråd og forbund innenfor musikkrådet.

Informasjonsbolker i årsmøtet og evt medlemsmøter.

Markedsføring av konserter og forestillinger samt mulighet for samarbeid og deltakelse i miljøet.

Deltakelse i andre råd

Ungdomsrådet - Vår ungdomsrepresentant tar del i ungdomsrådet.

Kulturrådet - Vi tar del i arbeidet og står sammen med resten av kulturlivet.

Østfold musikkråd - deltar i medlemsmøter, samlinger, årsmøter m.m. og gir våre bidrag.

Samarbeid med de øvrige musikkrådene i Østfold, i samarbeid med Østfold musikkråd - utveksling av erfaringer, ideer og muligheter.

Norsk musikkråd - Aktiv dialog om utvalgte områder.

Annet: innlegg på kulturalliansens årskonferanse 2021, deltar på ulike konferanser for musikkråd årlig, tar del i ulike lokale konferanser o.l.

Jury for kommunens priser; frivillighetspris, kulturpris og kulturstipend - tar del i juryens arbeid.

Sarpsborg korpsforum - har deltatt i arbeidet med korpsene.

Bistand arangementer:

Bistand til iSarpsborg: Julemarked, julegateåpning, bylørdager og enkeltarrangementer - bidrar med kontaktinfo, avtaler og koordinering av musikkinnslag.

1. mai - bistand med kommunikasjon og formidling av informasjon.

Bistand i arrangementer, F.eks. Blåsemafian i Kulås 12. juni 21. - Vi gjør mindre oppgaver, kan bistå økonomisk med enkelte forhold osv.

Generelt kontaktpunkt for musikkorganisasjoner.