Vårt arbeid

Et innblikk i hva vi jobber med. Ta kontakt for mer informasjon!

Hjemmesidebilder4

Oppdatert: 08.04.2024.


Arrangementer og opptredener:

17. mai - tar del i komiteen og koordinerer kor, korps og annen musikk.

Sarpsborggalla - Tar del i komiteen og arbeidsgruppe for planlegging, gjennomføring og koordinering av innslag.

Kultur i Sarpsborg - ble avholdt 16. sept i sentrum med 21 foreninger. Har gjerne egne arrangement en gang i blant.

Andre arrangement: Pride, Julegateåpning og bistand til andre.

Underholdning sykehjem m.m. - Vi forvalter midler til oppdrag på sykehjem. Fast sats 2300,-.

Annet; Samarbeid Team barn og unge om tiltak psykisk helse for unge.


Kartlegginger, utredninger og bistand

Løpende kartlegging av aktiviteten i foreningene som grunnlag for innspill og vurderinger. Direkte innhenting, generelle forespørseler, møter og besøk.

Kartlegging av lokaler - Samarbeid med Sarpsborg kommune og Østfold musikkråd om kartlegging av ca 40-50 lokaler for konserter og forestillinger.

Kultur og helse - arbeidsmøter og innspill.

Inkluderingsarbeid - AlleMed, fritidserklæring, ferietilbud osv. i samarbeid med aktivitetskoordinater.

Dialogmøter Sarpsborg kommune - faste møter hver 14. dag mellom kulturrådet, musikkrådet og virksomhet kultur i kommunen.

Dialogmøter utvalgsleder "Utvalg for kultur og oppvekst" - Faste møter og løpende dialog om innspill og status på ulike områder.

Vurdering av tilskudd fra Sarpsborg kommune. Gjennomgang og dialog knyttet til tilskuddene som gis i de ulike ordningene.

Skolekorpsene - Kartleggings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med NMF, kulturskolen og skolekorpsene

Kulturskolen - utvikling av kulturskolens tilbud for frivillig sektor, spesielt skolekorpsene.

Generelt utviklingsarbeid, strategiformulering, utredninger, erfaringsutveksling osv. mht utvikling generelt

Fordeling av kommunens lokaler (gymsaler o.l). - Tar del i arbeidsmøter for fordeling.

Høringer og innspill: Følger politiske saker og svarer ut høringer, spesielt det vi inviteres inn i. (Byggeprosjekter, tilskudd, offentlige tiltak m.m.)

Informasjonsformidling, kompetanseheving, markedsføring og tillitsvalgtrollen

Bistand til enkeltforeninger knyttet til tilskuddsordninger, lokaler, samarbeid, oppdrag m.m.

Formidling av informasjon fra kommune, fylkeskommune og nasjonale myndigheter i den grad vi fanger det opp.

Informasjon om arrangementer og muligheter hos andre medlemmer, Østfold musikkråd, Norsk musikkråd og forbund innenfor musikkrådet.

Informasjonsbolker i årsmøtet og evt medlemsmøter.

Omdømme og markedsføring

Markedsføring av konserter og forestillinger samt mulighet for samarbeid og deltakelse i miljøet.

Omtaler og bilder fra forestillinger, konserter og andre arrangementer.

Deltakelse i andre råd

Ungdomsrådet - Vår ungdomsrepresentant tar del i ungdomsrådet.

Kulturrådet - Vi har felles styremedlemmer

Østfold musikkråd - deltar i medlemsmøter, samlinger, årsmøter m.m. og gir våre bidrag.

Samarbeid med de øvrige musikkrådene i Østfold, i samarbeid med Østfold musikkråd - utveksling av erfaringer, ideer og muligheter.

Norsk musikkråd - Aktiv dialog om utvalgte områder.

Annet: innlegg på ulike konferanser og samlinger.

Organisasjonsutvalget for Norsk musikkråd

Jury for kommunens priser; frivillighetspris, kulturpris og kulturstipend - tar del i juryens arbeid.

Sarpsborg korpsforum - har deltatt i arbeidet med korpsene.

Bistand arangementer:

Bistand til iSarpsborg: Julemarked, bylørdager og enkeltarrangementer - bidrar med kontaktinfo, avtaler og koordinering av musikkinnslag.

Koordinerer korps og kor til fotballkamper med Sarpsborg 08

1. mai - bistand med kommunikasjon og formidling av informasjon.

Bistand i arrangementer i sentrum med korpsene, samarbeidskonserter o.l.

Generelt kontaktpunkt for musikkorganisasjoner.