Fylkeskommunal kulturstøtte gjennom Østfold musikkråd

Tilskudd Fylkeskommune

Østfold musikkråd forvalter tilskudd fra fylkeskommunen til musikkorganisasjonene i fylket. Det er kun organisasjoner som er medlem i Østfold musikkråd som kan stå som avsender av søknadene og mottaker av støtte. Enkeltlag kan ikke søke. Det kan søkes om aktivitetstilskudd og prosjekttilskudd.

Aktivitetstilskudd
Søknadsfrist 1. februar.
Rapporteringsfrist - så snart tiltaket er avsluttet og senest 1. desember.

Prosjekttilskudd
Søknadsfrist 15. oktober for prosjekter kommende år.
Rapporteringsfrist 15. oktober i prosjektåret.

Aktivitetstilskudd søknadsskjema 2019

Retningslinjer for tildeling av fylkeskommunal kulturstøtte