Korona i Rogaland

En samlet oversikt over dagens korona-regler for det frivillige musikklivet i Rogaland pr. 21.06.2021

2020 koronaviruset

For å se hvilke koronareregler og anbefalinger som gjelder i din kommune må du gå inn på kommunens hjemmesider!

NASJONALE TILTAK:

Fra 20. juni kl. 12:00 starter trinn 3 av gjenåpningen:

  • Man kan øve i grupper på inntil 30 personer innendørs og inntil 40 personer utendørs
  • Norsk musikkråds smitteveileder anbefaler 1 meter avstand til siden og 1,5 meter avstand i front for innendørs øvelser. Og ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger (innendørs)
  • Voksne (og barn) kan få unntak fra 1-metersregelen ved idrett-, kultur- og fritidsaktivitet utendørs og innendørs, når det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten.
  • Flere grupper kan disponere samme øvingsareal, men hver gruppe må holdes adskilt med minst 2 meter avstand (innendørs og utendørs)

Se smitteveileder for musikkøvelser for hva dere må tenke på for å gjennomføre musikkøvelser på en forsvarlig måte.


Arrangementer

Voksne kan få unntak fra 1-metersregelen ved idretts-, kultur- og fritidsarrangementer, for eksempel ved stevner og konkurranser, innen samme region/krets.

Helsemyndighetene anbefaler at det kan delta inntil 300 personer på sommeraktiviteter, leirer mv for barn og voksne, fordelt i grupper på 40 personer.

De tidligere særreglene for arrangementer for barn og unge utgår. Deltakere under 20 år følger nå de samme bestemmelsene som for voksne. Dette gjelder imidlertid ikke ved beregning av antall som kan delta på arrangementer for barn og unge under 20 år, her skal både utøvere og de som står for arrangementet telle med.


Koronasertifikat og arrangementer

Med trinn 3 i gjenåpningsplanen skal arrangører ta i bruk kontroll av koronasertifikat for å slippe inn et større publikumsantall på konserter og festivaler.

Hensikten med koronasertifikatet er å dokumentere at en sannsynligvis ikke er smitteførende. Det er ikke et krav om å ta det i bruk for mindre arrangementer, men nødvendig for arrangementer som skal samle flere enn 400 publikummere innendørs og 800 utendørs (henholdvis 1000 og 2000 ved faste, tilviste plasser).

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og negativ koronatest innenfor de seneste 24 timer. Dersom koronasertifikatet dokumenterer dette vil arrangøren kunne lese av "grønt lys" på en app på telefonen ved scanning av sertifikatet (mer info om dette på helsenorge.no)

Merk at det ikke er hjemmel til å stille et krav om å fremvise koronasertifikat for aktiviteter som faller utenfor arrangementsdefinisjonen i covid-19-forskriften, som for eksempel ordinære musikkøvelser eller aktivitetsleir/sommerleir.

Uten koronasertifikat:

Uten faste, tilviste plasser, Innendørs: Inntil 400 personer (200x2 kohorter) Utendørs: Inntil 800 personer (200x4 kohorter)

Med faste, tilviste plasser, Innendørs: Inntil 1000 personer (500x2 kohorter)Utendørs: Inntil 2000 personer (500x4 kohorter)

Med koronasertifikat:

Uten faste, tilviste plasser, Innendørs: Inntil 50 % kapasitet, men maks 1000 personer (500x2 kohorter) Utendørs: Inntil 50 % kapasitet, men maks 2000 personer (500x4 kohorter)

Med faste, tilviste plasser Innendørs: Inntil 50 % kapasitet, men maks 2500 personer (500x5 kohorter)Utendørs: Inntil 50 % kapasitet, men maks 5000 personer (500x10 kohorter)

Kommuner som har innført eller er omfattet av forsterkede smitteverntiltak vil ha innført restriksjoner. Kontroller alltid hva som gjelder lokalt før gjennomføring av musikkøvelser.


NORD-JÆREN

Kommunene på Nord-Jæren, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg følger nasjonale tiltak.

I tillegg gjelder følgende lokale tiltak: Registreringsplikt for arrangementer. Gå inn på din kommunes hjemmeside for å melde inn ditt arrangement.

HAUGALANDET:

Kommunene på Haugalandet, Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord, følger nasjonale tiltak.

JÆREN:

Kommunene på Jæren, Time, Klepp, Hå og Gjesdal, følger nasjonale tiltak.

DALANE:

Kommunene Egersund, Lund , Bjerkreim og Sokndal følger nasjonale tiltak.

RYFYLKE:

Kommunene Suldal, Strand, Hjelmeland, Sauda, Kvitsøy følger nasjonale tiltak.

For å se hvilke koronareregler og anbefalinger som gjelder i din kommune må du gå inn på kommunens hjemmesider!

Smitteveileder musikkøvelser Temaside Korona