Korona i Rogaland

En samlet oversikt over dagens korona-regler for det frivillige musikklivet i Rogaland pr. 07.05.2021

2020 koronaviruset

For å se hvilke koronareregler og anbefalinger som gjelder i din kommune må du gå inn på kommunens hjemmesider!

NASJONALE TILTAK:

Voksne kan nå drive med organisert fritidsaktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer.

Flere grupper kan disponere samme øvingsareal med 2 meter mellom hver gruppe, men treningsarealet eller området må gjøre det mulig å holde gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. I praksis vil derfor mange ensembler kun kunne gjennomføre gruppeøvelser i den første perioden.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.

Barn og unge under 20 år kan starte opp med kulturarrangementer (konserter, mesterskap, stevner) som samler inntil 50 personer, uten faste, tilviste plasser. Dette er regulert av forskriften, og det forutsettes at alle 50 kommer fra samme kommune. Dette inkluderer også eventuelt publikum som ikke har faste, tilviste plasser. Dersom lokalet har faste, anviste plasser vil det være mulig å samle inntil 100 personer.

Se smitteveileder for musikkøvelser for hva dere må tenke på for å gjennomføre musikkøvelser på en forsvarlig måte.

NORD-JÆREN

Kommunene på Nord-Jæren, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg følger nasjonale tiltak.

HAUGALANDET:

Kommunene på Haugalandet, Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord, følger nasjonale tiltak.

JÆREN:

Kommunene på Jæren, Time, Klepp, Hå og Gjesdal, følger nasjonale tiltak.

DALANE:

Kommunene Egersund, Lund , Bjerkreim og Sokndal følger nasjonale tiltak.

RYFYLKE:

Kommunene Suldal, Strand, Hjelmeland, Sauda, Kvitsøy følger nasjonale tiltak.

For å se hvilke koronareregler og anbefalinger som gjelder i din kommune må du gå inn på kommunens hjemmesider!

Smitteveileder musikkøvelser Temaside Korona