Korona i Rogaland

Presiseringer om dagens korona-regler for det frivillige musikklivet i Rogaland pr. 17.02.21

Norsk musikkråd har fått bekreftet fra Kulturdepartementet at den nasjonale anbefalingen om å avstå fra innendørs fritidsaktivitet for voksne, ikke er til hinder for at kommuner selv kan tillate organiserte fritidsaktiviteter innendørs, dersom de vurderer at situasjonen tillater det.

Det betyr at kommuner selv har myndighet til å bestemme om de vil åpne for organiserte fritidsaktiviteter innendørs for voksne.

Musikklag i kommuner med et lavt eller akseptabelt smittetrykk kan utforske muligheten for at det kan gjennomføres innendørs øvelser i egen kommune. Laget bør kunne vise til at de har tatt for seg relevante vurderingspunkter, og selvsagt hvilke forholdsregler som gjøres for å begrense smitterisiko på øvelsen. Det kan også være nyttig å gjennomføre en forenklet risikovurdering.

Helt grunnleggende er det selvfølgelig å følge veilederen smittevern for musikkøvelser.

Å synge eller spille sammen med andre har betydelige positive effekter for folkehelsen. Å delta i musikk sammen med andre er en svært effektiv vaksine mot ensomhet. Kommuner bør derfor vurdere å slippe musikklivet til hvis smittesituasjonen tillater det.

For å se hvilke koronareregler og anbefalinger som gjelder i din kommune må du gå inn på kommunens hjemmesider.