Webinar med Styreportalen.no

Rogaland musikkråd inviterer til et

webinar med Styreportalen.no

11.mai kl. 19:00.

Styreportalen

Styreportalen.no er et medlemssystem for frivillige organisasjoner som har valgt å spesialisere seg på kulturorganisasjoner og har god kunnskap innen dette feltet.

Styreportalen ønsker at organisasjonene skal ha et godt verktøy i den daglige driften.

Styreportalen består av en webportal (Styreportalen), medlemsappen Tutti og en egen Styreapp. I tillegg tilbyr de en rekke tilleggsmoduler som integrasjon med Fiken.no og Visma eAccounting. De har også utviklet en egen app for å administrere eiendeler, digitalt notearkiv og mye mer.

På webinaret vil de demonstrere Styreportalen og vise hvordan man kan benytte Styreportalen i alle ledd av organisasjonen. Fra styret og komiteer til medlemmer og foresatte. De vil også vise hvordan de samler informasjon og kommunikasjon til et sted ved bruk av Styreapp og medlemsappen Tutti.

For påmelding, klikk her.

Styreportalen