Prosessen i gang med etablering av Time musikkråd

På informasjonsmøtet tirsdag 21. september ble et interimsstyre valgt.

Prosessen er i gang med å re-etablere Time musikkråd. På møtet møtte 13 personer som representerte bredt musikklivet i kommunen. Det var stort engasjement om viktige saker som de ville ha på dagsorden. Dette tar nå interimsstyret med seg i det videre arbeidet. Frem til første ordinære årsmøte/stiftelsesmøte i mars 2022, skal dette styret jobbe fram vedtekter og strategi- og handlingsplan. Interimsstyret sitter til nytt ordinært styret blir valgt på stiftelsesmøtet. Disse ble valgt inn i interimsstyret:

Gunn Marit Solli – Bryne musikkorps, Jæren Showblås, NMF Rogaland, Rogaland musikkråd
Mette Thorsen – Bryne skulekorps
Jane Marie Eide – Frøysang
Bente T. Bårseth – Jæren Bluesklubb

Et lokalt musikkråd er en sammenslutning av musikklagene i kommunen og skal jobbe for gode forhold for musikklivet i kommunen og fungere som et felles talerør overfor politikere og myndigheter. Musikkrådet vil være et lokalt ledd av Rogaland musikkråd, som igjen er et regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er rundt 40 musikkorganisasjoner medlemmer med over 260 000 medlemskap. I Norge finnes det i dag 109 lokale musikkråd (eller musikk- og kulturråd), mens det i Rogaland er det p.t. lokale musikkråd i Sandnes, Egersund og Haugesund (etablert i juni). For 30-40 år siden hadde Rogaland lokale råd i nærmere alle kommuner i fylket, også i Time.

Det er et stort behov for å jobbe sammen om saker som angår musikklivet, spesielt etter at standarden NS 8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse» kom i 2014. Jobber man sammen om felles saker, er man mer slagkraftig. De fleste økonomiske rammebetingelsene som angår de lokale lagene (kor, korps, trekkspillklubber, band, folkemusikkgrupper, storband, teatergrupper, dansegrupper etc), avgjøres av kommunen. Det lokale musikkrådet kan da være viktig som talerør og diskusjonspartner og kan etablere et godt samarbeid med kommunen for å bli involvert i saker som angår musikk- og kulturlivet.

Lag i Time med musikk som fellesnevner:

Lye skulekorps

Rosseland skulekorps

Frøyland skulekorps

Bryne skulekorps

Jæren showblås

Bryne musikkorps

Bryne storband

Jæren bluesklubb

Jæren viseklubb

Jæren Symfoniorkester

Jæren Ung Symfoni (JUSI)

Norsk munnspillforum Rogaland

Vibå Spelemannslag

Sydvesten (toradergruppe)

Frimenn

Vivace

BLANDAKORET FRØYSANG

Jærklang

Lye barnegospel

Ållveltes

JOHNNY RED AND THE PRAYERHOUSE PEOPLE

MOBOCRAZY

Karavan

Poetica

Samana Rising

Fantefølge

Unge Spor

Kulturbanken

Lyerevyen

Undheim showteater

Lilla ku

Ranglerock

Gatefest

Jærnåttå

Kulturavdelingen

DANS: LARS ELTERVAAG

Seniordansen

Time kulturskule

Kyrkjemusikalsk leiar i Time