Haugesund musikkråd er under etablering!

Interimsstyret er i gang med forberedelser til første årsmøte 17. mars 2021.

Snart blir musikklivet i Haugesund samlet under samme paraply! Interimsstyre er valgt, og prosessen med å jobbe fram vedtekter og handlingsplan i full gang. Dette skal legges fram på årsmøtet 17. mars 2021. Fra denne dato blir musikkrådet formelt etablert.

Prosessen begynte sommeren 2020 med et ønske fra kulturavdelingen og grasrota om å samle musikklivet om viktige saker og være en stemme for musikklivet. Sentrale saker er bl.a. å jobbe for gode øvings- og fremføringslokaler og tilgangen til disse, og det å være høringsinstans og dialogpartner med kommunen i saker som gjelder musikklivet.

I september ble det gjennomført en informasjonsmøte der alle lag i kommunen var invitert og med kulturavdelingen og Rogaland musikkråd som arrangør. Engasjementet var stort og behovet for et musikkråd var tydelig.

Bildekollasj2

Interimsstyret i Haugesund musikkråd

Interimsstyret i Haugesund musikkråd jobber frem vedtekter og handlingsplan frem til årsmøtet 17. mars 2021.

Øverst fra venstre: Geir Olav Rød (Kammerkoret Bocca), Ingunn Eltvik Eliassen (Haugesund ungdomskorps) og nestleder Rolf Martin Strand (Haugesund janitsjarorkester)

Andre rekke: Styreleder Geir Jørgensen (Haugaland storband), Torleiv Kvalvik (Nord-Rogaland symfoniorkester) og Gudrun Caspersen
(Akkordiakoret).