Informasjonsmøte om etablering av Time musikkråd

Informasjonsmøte om etablering av Time musikkråd tirsdag 21. september 2021 kl 19.00 på kafeen i Mølla på Bryne.

Invitasjon til informasjonsmøte om etablering av TIME MUSIKKRÅD
tirsdag 21. september 2021 kl 19.00-21.00, kafeen i Mølla på Bryne

Program for møtet:

  • Orientering av Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd
  • Innspill fra Trond Lie, kultursjef
  • Innspill fra Guri Årsvoll, kulturskolerektor
  • Valg av interimsstyre (det vil bli lagt frem et forslag med forespurte kandidater)

Et lokalt musikkråd er en sammenslutning av musikklagene i kommunen og kan fungere som et felles talerør overfor politikere og myndigheter. Musikkrådet vil være et lokalt ledd av Rogaland musikkråd, som igjen er et regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er rundt 40 musikkorganisasjoner medlemmer, med over 260 000 medlemskap.

Rådet skal arbeide for best mulige forhold for lagene innen alle musikksjangre. Det er et stort behov for å jobbe sammen om saker som angår musikklivet, spesielt etter at standarden NS8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse»

kom i 2014. Jobber man sammen om felles saker, er man mer slagkraftig. De fleste økonomiske rammebetingelsene som angår de lokale lagene (kor, korps, trekkspillklubber, band, folkemusikkgrupper, storband, teatergrupper, dansegrupper etc) avgjøres av kommunen. Det lokale musikkrådet kan da være viktig som talerør og diskusjonspartner og kan etablere et godt samarbeid med kommunen for å bli involvert i saker som angår musikk- og kulturlivet.

I Norge finnes det i dag 109 lokale musikkråd (eller musikk- og kulturråd). I Rogaland finnes det p.t. lokale musikkråd i Sandnes, Egersund og Haugesund (etablert i juni), men for 30-40 år siden hadde Rogaland lokale råd i nærmere alle kommuner i fylket, også i Time.

Nå ønsker vi å få på plass et lokalt musikkråd i Time igjen, og denne kvelden starter vi prosessen med å få dette til!

Påmelding til informasjonsmøte om Time musikkråd

E-post til bruk for å sende ut informasjon i forbindelse med møtet.

Mobilnr. påkrevd i forbindelse med evt. smittesporing.

Jeg ønsker å stå på mailingsliste om etablering av Time musikkråd

Hvis svaret er nei, blir e-posten din slettet etter informasjonsmøtet. Da vil du ikke få informasjon om nye møter om Time musikkråd.