Informasjonsmøte om etablering av Strand musikkråd

TORSDAG 21. OKTOBER 2021 kl 18.00-20.00 PÅ TORGHUSET (kinosalen).

Program for møtet:

  • Orientering av Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd
  • Innspill fra Åshild Hus, kulturleder
  • Innspill fra Synnøve Keilegavlen Nygård, kulturskolerektor
  • Valg av interimsstyre (det vil bli lagt frem et forslag med forespurte kandidater)

Et lokalt musikkråd er en sammenslutning av musikklagene i kommunen og skal jobbe for gode forhold for musikklivet i kommunen og fungere som et felles talerør overfor politikere og myndigheter. Musikkrådet vil være et lokalt ledd av Rogaland musikkråd, som igjen er et regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er rundt 40 musikkorganisasjoner medlemmer med over 260 000 medlemskap.

Det er et stort behov for å jobbe sammen om saker som angår musikklivet, spesielt etter at standarden NS 8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse» kom i 2014. Jobber man sammen om felles saker, er man mer slagkraftig. De fleste økonomiske rammebetingelsene som angår de lokale lagene (kor, korps, trekkspillklubber, band, folkemusikkgrupper, storband, teatergrupper, dansegrupper etc), avgjøres av kommunen. Det lokale musikkrådet kan da være viktig som talerør og diskusjonspartner og kan etablere et godt samarbeid med kommunen for å bli involvert i saker som angår musikk- og kulturlivet.

I Norge finnes det i dag 109 lokale musikkråd (eller musikk- og kulturråd). I Rogaland finnes det p.t. lokale musikkråd i Sandnes, Egersund og Haugesund (etablert i juni), men for 30-40 år siden hadde Rogaland lokale råd i nærmere alle kommuner i fylket. For tiden er et lokalt musikkråd i Time under etablering. Rogaland musikkråd har et ønske om å få etablert lokale musikkråd i alle kommuner i Rogaland for å ivareta forholdene for det lokale musikklivet. Nå ønsker vi å få på plass et lokalt musikkråd i Strand, og denne kvelden starter vi prosessen med å få dette til!

Påmelding til informasjonsmøte om Strand musikkråd

E-post til bruk for å sende ut informasjon i forbindelse med møtet.

Mobilnr. påkrevd i forbindelse med evt. smittesporing.

Jeg ønsker å stå på mailingsliste om etablering av Strand musikkråd

Hvis svaret er nei, blir e-posten din slettet etter informasjonsmøtet. Da vil du ikke få informasjon om nye møter om Strand musikkråd.

Invitasjonen går ut til disse lagene under. Gi beskjed til Rogaland musikkråd om noen mangler!

Amigos Kids&Tweens

Babysang (jørp. Kirke)

Babysang (Strand Kyrkje)

Barnesang (Strand Kyrkje)

Harmoni

Hjelmeland storband

Jørpeland Barnekor

Jørpeland dansestudio

Jørpeland Musikkorps

Jørpeland Musikkorps

Jørpeland Ungdomskor

Kornelius

Kristoffersen (gml.dans orkester)

Rektor Strand vgs, tidl. Korleder

Ryfylke Trekkspillklubb

Småbarnssang (Jørp. Kirke)

Strand Kr. Juniorkorps

Strand kyrkjelege fellesråd

Strand Revylag

Strand Soulchildren

Strand Spelemanslag

Strand Toradarlag

Tau Barnekor

Tau Drill

Tau Musikkorps

Tau Skolekorps

Tryfena Barnekor (Tau Bedehus)