Nyetablering av lokale musikkråd

Et ønske om å styrke det frivillige musikklivets talerør inn i lokalpolitikken i kommunene har ført til flere nyetableringer av lokale musikkråd i Rogaland.

Rogaland musikkråd har som mål at vi igjen skal få lokale musikkråd i alle kommuner i fylket, og nå skjer det spennende ting rundt omkring i fylket. Flere og flere frivillige ser et behov for å samle seg og jobbe for bedre vilkår for det frivillige musikklivet. Et ønske om å opprette lokale musikkråd springer ut i flere kommuner.

Et stort engasjement for egnede øvingslokaler

Felles for engasjementet blant de frivillige som nå etablerer lokale musikkråd, er spesielt ønsket om å bedre øvingsforholdene for det frivillige musikklivet i kommunen. I mange kommuner er det mangel på egnede øvingslokaler og det mangler også ofte en oversikt over hvilke øvingslokaler som faktisk finnes. Dette er noe et lokalt musikkråd kan ta tak i ved å kartlegge lokaler og samarbeide med kommunen om tilgang til lokaler og forbedring av akustikken i lokaler. Det er ikke mange fotballklubber som tar til takke med en hullete eller skjev fotballbane, og det bør man heller ikke. Men på samme måte som idretten har behov for idrettsanlegg som egner seg, har også musikklivet behov for egnede øvingsrom. Å øve i et rom som har feil størrelse og utforming i forhold til bruken eller har uegnet akustikk, er verken bra for resultatet man ønsker å oppnå, for helsen eller trivsel. Det er derfor behov for en kartlegging av eksisterende lokaler. På bakgrunn av det kan man gjennomføre akustikkmålinger og gjøre utbedringer i de lokalene som vil kunne ha godt utbytte av det. I tillegg er det viktig å komme tidlig inn i prosesser hvor det bygges nytt eller skal rehabiliteres og få utbygger til å legge ISO-standarden om øverom for musikk til grunn i rom som er tiltenkt musikkøving. På den måten kan man gradvis utbedre og oppgradere øvingslokalene i kommunen.

Styret ute 2

Tre spennende nyetableringer

Først ut blant de nyetablerte lokale musikkrådene var Haugesund musikkråd. Arbeidet startet i juni 2020, og 15. juni 2021 ble Haugesund musikkråd etablert. Prosessen fra første informasjonsmøte til musikkrådet ble stiftet tok ett år og foregikk i ett tett samarbeid mellom kulturavdelingen i Haugesund kommune, det frivillige musikklivet i kommunen og Rogaland musikkråd. I mars 2022 står to nye etableringer på trappene. 21. mars er det stiftelsesmøte for Stand musikkråd og 22. mars er det stiftelsesmøte for Time musikk- og kulturråd. En av de viktigste oppgavene de planlegger å ta på seg når de starter opp er kartlegging av musikklokalene i kommunen.

Stavanger står for tur

Også i Stavanger kommune er det behov for en bedre oversikt og en tettere kontakt mellom det frivillige musikklivet og kommunen. Stavanger kommune er den største kommunen i fylket og har et svært stort mangfold av lag. Her finnes alt fra storband, kor, korps, amatørorkester, trekkspillklubber og band. Kommunen huser faktisk noen av Norges aller beste kor og korps som har gjort det sterkt i nasjonale og internasjonale konkurranser. Likevel er det mangel på egnede øvingslokaler også der. Rogaland musikkråd planlegger derfor å starte prosessen med å få på plass et lokalt musikkråd i Stavanger.

Lanternen Sandnes

Sandnes musikkråd

Om man ser en 30-40 år tilbake i tid, var det lokale musikkråd i omtrent alle kommunene i fylket. Men gjennom årenes løp har de fleste forsvunnet. Sandnes musikkråd er det eneste lokale musikkrådet i fylket som har vært aktive helt siden opprettelsen i 1976, men også der var musikkrådet truet av nedleggelse i en periode. Sandnes musikkråd gjorde i 2018 en målrettet omlegging og klarte å reetablere seg som et relevant talerør for det frivillige musikklivet inn mot kommunen. Sandnes musikkråd fokuserer i dag på kulturpolitisk samhandling i tillegg til at de arrangerer faste lørdagskonserter i Lanternen i Langgata i Sandnes sentrum. De står i dag frem som et godt eksempel på hvordan et lokalt musikkråd kan jobbe for bedre forhold for det frivillige musikklivet i kommunen.