Stavanger musikkråd blir stiftet!

Vi inviterer musikklivet i Stavanger til stiftelsesmøte av Stavanger musikkråd!

TIRSDAG 18. APRIL KL 18.00 - 20.00 PÅ FOLKEN

Et lokalt musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for hele musikklivet i kommunen. Rådet skal arbeide for best mulige forhold for musikklivet innen alle musikksjangre.

Musikkrådet skal være et organ som skal løfte fram og ha fokus på saker og aktiviteter som angår musikklivet. Det kan være gode og egnede øvings- og fremføringslokaler og gode rammebetingelser. Jobber man sammen om felles saker, er man mer slagkraftig.

De lokale musikkrådene har vist seg å være uvurderlige der de er etablert. De er et bindeledd for musikklivet og en sparringspartner for kommunen med tanke på utvikling av kulturaktiviteter og lokaler.

Musikkrådet vil være et lokalt ledd av Rogaland musikkråd, som igjen er regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er 43 musikkorganisasjoner
medlemmer i denne paraplyen. I Norge finnes det i dag ca 115 lokale musikkråd (eller musikk- og kulturråd). I Rogaland finnes det p.t. lokale musikkråd i Sandnes, Haugesund, Strand, Time og Egersund.

Det er viktig å få musikklivet bedre organisert på lokalt plan, og nå er turen kommet til Stavanger!

Påmelding til stiftelsesmøtet:

E-post til bruk for å sende ut informasjon i forbindelse med møtet.

Denne informasjonen vil Stavanger musikkråd bruke for å kartlegge hvilke lokaler som er i bruk i Stavanger.

Denne informasjonen vil Stavanger musikkråd bruke for å kartlegge når lokalene er i bruk.

Jeg ønsker å stå på mailingsliste for Stavanger musikkråd

Hvis svaret er nei, blir e-posten din slettet etter møtet. Da vil du ikke få informasjon om nye møter om Stavanger musikkråd.