Lyttekurs 2019-20Er du interessert i å forsterke musikkopplevelsen enda mer, er det mulig å melde seg på lyttekurs med Per Dahl. Kurset er lagt til rette for alle musikkinteresserte, også de uten musikkfaglig bakgrunn. Hver kurskveld vil det bli tatt utgangspunkt i ett av verkene som Stavanger Symfoniorkester fremfører den etterfølgende torsdagen.

I tilknytning til kurset vil Rogaland musikkråd arrangere en konsertreise til Edinburgh/Glasgow 18-21. oktober 2019 og Amsterdam 12-15. mars 2020.

Høsten 2019:
12.09. Weinberg: Trompet konsert
17.10. Dukas: Trollmannens læregutt
21.11. Tveitt: Hundrad Hardingtonar (utdrag)

Våren 2020:
06.02. Beethoven: Fidelio og Symfoni nr.3 Eroica
27.02. Lutosławski: Konsert for orkester
26.03. Debussy: La Mer
07.05. Stravinskij: Rossignol (Nattergalen)

Tidspunkt: Torsdager kl. 19.30 – 21.30
Kurssted: Norsk Lydinstitutts lokaler (Bjergsted terrasse 5 A).
Kurset koster kr. 1 400,-


Kurset er et resultat av samarbeid mellom Rogaland musikkråd, Universitetet i Stavanger, Norsk Lydinstitutt og Stavanger Symfoniorkester.

Påmelding til lyttekurs 2020-21

Det blir sendt ut informasjon om kurset pr. e-post.

Valgfritt. Kurset er et Voksenopplæringskurs og da er fødselsår påkrevd når vi skal rapportere inn deltakere.

Ønsker du å stå på vår mailingsliste for å få informasjon om bl.a. lyttekurs og konsertreiser?