Musikklokaler

Egnede øverom gir bedre musikalsk kvalitet, økt rekruttering og bedre arbeidsmiljø og trivsel.
Rogaland musikkråd utfører akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk.

Bestill akustikkmåling her.