Musikklokaler

Gode musikklokaler er viktig. For at et lokale skal fungere godt til øving er det viktig med god akustikk i rommet. Rogaland musikkråd utfører akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk. Det kan f.eks. være øvingslokaler for kor, korps og band.

Alle som driver kurs i regi av Musikkens studieforbund har rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler eller undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige.

Rogaland musikkråd administrerer gratis utleie av øvingslokaler i Bjergsted i Stavanger.