Bestill akustikkmåling

En akustikkmåling utført av Rogaland musikkråd koster kr 7 500 pr. lokale + reisekostnader.

Noen lokaler med scene (f.eks. gymsal med scene i enden av rommet) kan kreve to målinger i samme rom, i slike tilfeller regnes de som 2 lokaler.

Prisen inkluderer akustikkmåling, etterarbeid, registrering av dataene i vår database, bearbeidelse av data og måling, samt utforming og utskrift av rapport.

Har rommet scene?

Måling av rom med scene (eks. gymsal med scene i en ende av rommet) betyr at det må utføres to målinger.

Personopplysninger (GDPR): Når du bestiller en akustikkmåling må du oppgi personlig informasjon som navn, e-post og telefonnummer, i tillegg til informasjon om rommet som ønskes målt. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for oss å ha for å kunne imøtekomme bestillingen og gjennomføre akustikkmålingen. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for behandling av bestillingen, fakturering.