Gratis øvingslokaler

Alle som driver kurs i regi av Musikkens studieforbund har rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler eller undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige.

Rogaland musikkråd administrerer gratis utleie av øvingslokaler i Bjergsted i Stavanger.