Øvingslokaler i Bjergsted

Frivillige lag og foreninger kan låne øvingsrom vederlagsfritt i den gamle kulturskolen/Bjergsted 2 i Stavanger.

I samarbeid med Fakultet for utøvende kunstfag har vi 3 øvingsrom av ulik størrelse til lån på kveldstid i ukedagene kl 18.00-23.00 som kan lånes ut til fritidsmusikklivet etter avtale. De samme rommene kan også lånes ut helg etter avtale med fakultetet om ledig kapasitet. For tiden er de fleste rom og ukedager booket på fast basis, men noe kan være ledig. Ta kontakt for spørsmål. Lokalene er egnet for kor, korps eller mindre orkester.

Send e-post for forespørsel om leie: rogaland@musikk.no

Bjergsted 2

Bjergsted 2