Gratis øvingslokaler i Bjergsted

Frivillige lag og foreninger kan låne øvingsrom i den gamle kulturskolen/Bjergsted 2 i Stavanger helt vederlagsfritt.

I samarbeid med Fakultet for utøvende kunstfag har vi 3 øvingsrom på helg og på kveldstid på ukedagene som kan lånes ut til fritidsmusikklivet etter avtale.

Send e-post til liv.tjemsland@musikk.no for å avtale utleie.

Bjergsted 2

Bjergsted 2