Kartlegging av musikklokaler

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet.

Derfor samarbeider vi med Kulturalliansen om å få utført kartlegging av kulturlokaler i Rogaland. I tillegg utfører vi akustikkmålinger av lokaler som brukes til musikk.

Resultater fra kartleggingen

Resultatene fra akustikkmålingene og kartleggingene legges fortløpende inn i hver sin database. Databasene er søkbare og åpne for alle.

I tillegg utarbeides det kommunerapporter når en kommune er ferdig kartlagt. Ferdige kommunerapporter for Rogaland legger vi ut her: