Kommuneveileder musikklokaler

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for helhetlig registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommuner.

Kommuneveileder

Veilederen beskriver hele prosessen med registrering og kartlegging, måling av romakustikk, vurdering av lokalene og utbedring av lydforholdene, prioritering av tiltak og gjennomføring.

Metoden er tilsvarende den idrettsrådene og idretten bruker for å lage lokale anleggsplaner og løse ut statstilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, og er en velprøvet metodikk som tar hensyn til hele musikklivet og musiklivets behov for både øvings- og konsertlokaler.