Hovedkonklusjoner akustikkmålinger Haugesund

Det er mange nyanser og variabler å ta hensyn til som gjør det utfordrende å lage en kortfattet og enkel oppsummering av akustikkmålingene. For å få en best mulig forståelse av de ulike rommenes potensiale og utfordringer anbefaler vi å lese hele akustikkrapporten.

Alle rapportene er søkbare og kan lastes ned helt gratis på www.musikklokaler.no.

Akustikkmålingene er objektive målinger og rapportene gir status for lokalet slik det var ved målingsdato. Akustikkmålingene er utført i tråd med ISO 3382-1:2009, NS-EN ISO 16032:2004, NS-ISO 23591:2021 og NS 8178:2014.

Vi har også gjort akustikkmålinger av øvingslokaler i andre kommuner. Her er en full oversikt over alle lokalene vi har målt i Rogaland.

Hauge skole

Hauge skole, musikkrommet

Målingene viser at musikkrommets romvolum gjør det egnet som et mellomstort ensemblerom for øving for akustisk lydsterk musikk for grupper på inntil 13 personer. Gjennomsnittlig etterklangstid er over anbefalt grense for akustisk lydsterk musikk. Den smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå.

Titteskapscenen vurderes som ikke egnet til musikkformål. De ekstra lange etterklangstidene mellom 250 Hz og 3000 Hz gir en lavere bassfaktor enn ønskelig (jfr. fig 2), noe som gir en skarp klang i rommet. Bakgrunnsstøyen er over anbefalt grense.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 22.06.2022

Akustikkrapport