Normer og anbefalinger

Nmr Normer Og Anbefalinger

Norsk musikkråd gir ut en veiledning om normer og anbefalinger til musikklokaler. Denne oppdateres årlig. Siste oppdaterte versjon ligger alltid tilgjengelig på musikklokaler.no.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger er et supplement og forklaring til den nasjonale standarden NS8178 "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Denne ble utgitt av Standard Norge i 2014 og er nå retningsgivende for akustiske forhold i alle nye musikklokaler og lokaler som rehabiliteres til musikkbruk over hele landet, bl.a. i skoler.