Nyheter  Onsdag 13. november 2019

14 millioner til lokalt kulturliv for våren 2019

Denne uken har Musikkens studieforbund sendt 14 019 000 kroner til utbetaling til over 2900 kurs i det frivillige musikklivet som driver voksenopplæring i alle fylker.

Tilsammen 660 940 kroner utbetales til kurs i Rogaland. Bak disse tallene skjuler det seg fantastisk mye god opplæring og en enorm sjangerbredde.

Sammen bygger vi den kulturelle grunnmuren i Norge!