Nyheter  Fredag 14. august 2020

Befolkningens tillit til frivillige organisasjoner fortsatt på topp

Det tredje årlige Tillitsbarometeret, utført av Respons Analyse på vegne av Arendalsuka, viser at befolkningens tillit til frivillige organisasjoner fortsatt er på topp. I tillegg øker tilliten til politiske institusjoner og andre samfunnsaktører.

- Frivillige organisasjoner har fortsatt høyest tillit i befolkningen. I vår har vi sett organisasjonens viktige bidrag i beredskapen, og i den offentlige debatten har organisasjoner tatt opp hvilke utfordringer og nye behov som har oppstått i deres målgrupper under pandemien, uttaler generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

I en periode med nedstengning og restriksjoner som følge av koronasituasjonen, har mange organisasjoner ikke kunnet drive på samme måte og med samme omfang som tidligere. Allikevel har det blitt tydelig hvor viktig frivilligheten er for de oppgavene som skal løses i samfunnet og for hverdagen til folk der de bor.

- På grunn av koronapandemien har mange måttet avlyse sine aktiviteter eller ikke hatt muligheten til å kunne drive som før. Det har vært utfordrende, men vi har også sett mye kreativitet og vilje til å finne løsninger som gjør at organisasjonene fortsatt kan bidra i sine lokalsamfunn. At vi fortsatt nyter så høy, og økende tillit i befolkningen viser at innsatsen nytter og det er motiverende for videre arbeid, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Hovedtall oppsummert

Deltakerne ble spurt om hvilke av institusjonene og aktørene de har tillit til. På en skala fra 1 til 10, står 1 står for ingen tillit i det hele tatt og 10 står for full tillit.
Følgende prosentandeler svarer 6-10:

Prosentandel 6-10 2018 Prosentandel 6-10 2019 Prosentandel 6-10 2020
Stortinget 70 % 67 % 77 %
Regjeringen 60 % 50 % 69 %
Kommunestyret i egen kommune 58 % 60 % 63 %
Norske medier 58 % 55 % 63 %
Sosiale medier 15 % 15 % 14 %
De politiske partiene i Norge 46 % 44 % 54 %
Norske arbeidstakerorganisasjoner som LO, YS, Unio osv. 69 % 71 % 75 %
Norske arbeidstakerorganisasjoner som NHO, Virke osv. 61 % 65 % 66 %
Norske ideelle organisasjoner 87 % 83 % 84 %
Antall spurte 1001 1000 1000