Nyheter  Onsdag 8. mars 2023

Bli pilotorganisasjon for Frivillighet Norges nye arrangementskalender

Vil du at enda flere skal se arrangementene og aktivitetene dine? Meld deg som pilot i Frivillighet Norges nye arrangementskalender.

Artboard 1 2x

Frivillighet Norge er i ferd med å utvikle en arrangementskalender for frivillige organisasjoner, og nå ønsker de å ha med din organisasjon!

Under følger informasjon fra Frivillighet Norge om hva dette innebærer.

Hva vil det si å være pilotorganisasjon?

  • Kalenderen er enkel å bruke – og gratis!
  • Du registrerer dine publikumsarrangementer i kalenderen
  • Du trenger tittel, en kort tekst, og lenke til nettside eller Facebookside til arrangementet
  • Sammen med teksten, legger du også inn logo og bilde
  • Som pilotorganisasjon hjelper vi deg med å få lagt ut arrangementet ditt hvis du trenger det
  • Du kan legge ut arrangementer for hele året hvis du ønsker
  • Som pilotorganisasjon får du tilgang til kalenderen før resten av frivilligheten!

Kalenderen gir deg mulighet til å markedsføre dine arrangementer utover egne rekker, og bli synlige på nasjonalt og fylkesnivå. Kalenderen lanseres medio/i slutten av mars.

Er dette fristende, eller har du spørsmål? Send en e-post til Siri Relling, sirir@frivillighetnorge.no. Hvis dere vil være pilotorganisasjon, får dere en lenke til kalenderen når den er klar.

Bakgrunnen for «Frivillighetens arrangementskalender»

Under Frivillighetens år 2022 ble det utviklet en digital arrangementskalender, for Vår Dag-aktivitetene (https://frivillighetensar.no/kalender). Formålet var at sentralorganisasjonene skulle velge seg en dato, legge denne inn i kalenderen, og så kunne lokallag og foreninger søke om midler til å markere denne datoen i sitt nærmiljø.

Det vi ikke forutså, var at kalenderen begynte å leve sitt eget liv, og at organisasjonene la inn andre aktiviteter. Av alle 830 registrerte arrangementer, så er det kun 407 som er Vår Dag-markeringer. Vi så også at stortingspolitikere begynte å bruke kalenderen for å finne hendelser i sitt nærmiljø eller i sitt fylke.

Den nye kalenderen som vi bygger nå, er bygget på samme prinsipp som den forrige: Det er åpne publikumsarrangementer i regi av frivilligheten. Den nye kalenderen vil få flere søkefunksjoner, og flere arrangementskategorier, som for eksempel kurs. Lanseringsdato er foreløpig satt til midten av mars.

Kalenderen skal gi publikum mulighet til å finne arrangementer i sitt nærmiljø. Ved å gå inn i kalenderen, skal du og jeg kunne søke på dato, fylke og/eller arrangementskategori, og kunne klikke oss videre til organisasjonenes egne nettsider eller facebook, hvor vi finner mer informasjon om arrangementet. Kalenderen fungerer slik sett som et vindu inn til det mangfoldet som fins i frivilligheten i Norge!

Nå som vi ikke lenger har Vår Dag som drahjelp, håper vi å få drahjelp av deg og din organisasjon.