Nyheter  Mandag 2. mars 2020

FRI KUNST - en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.- 8. mars 2020

Norsk musikkråd slutter seg til initiativet FRI KUNST.

Frikunst ill

Nødvendigheten av kunstnerisk ytringsfrihet blir markert 2.-8. mars.

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner:

Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger.

Vårt mål er:

  • å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,
  • å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,
  • å bevare kunstens autonomi - gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.

Uken 2.-8. mars er etablert som en uke til å markere nødvendigheten av kunstnerisk ytringsfrihet. Norsk musikkråd oppfordrer alle aktører til å markere motstand mot alle former for sensur, forfølgelse og trakassering i kunst- og kulturfeltet, et tiltagende problem internasjonalt.

Les mer: