Nyheter  Onsdag 8. april 2020

Gjelder presisering av idrettsaktivitet også musikkøvelser?

Det er et generelt forbud mot kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Dette forbudet er uendret etter revisjon av anbefalingene før påske.

Musikkøvelser må forstås som en form for kulturarrangement eller en organisert kulturaktivitet. Norsk musikkråd har anmodet Helsedirektoratet en tilbakemelding på hvorvidt organisert musikkaktivitet som øvelser kan gjennomføres, innendørs og utendørs, dersom det er maks 5 personer og hver person har en avstand på minst 2 meter, og det forøvrig tas de forbehold om å unngå kontaktsmitte slik Helsedirektoratet anbefaler det. Frivillighet Norge har sendt en lignende forespørsel om frivillig virksomhet som sådan.

Helsedirektoratet har presisert hvordan forbudet mot organisert idrettsaktivitet skal forstås, i form av en supplerende veiledning. I praksis gjør Helsedirektoratet det ved å vise til anbefaling om avstand mellom personer og samling i grupper, hvilket er maks fem personer og en fysisk avstand på minst 2 meter. Videre presiseres det at dersom nærkontakt er unngåelig, kan ikke idrettsaktiviteten gjennomføres. Det kan heller ikke gjennomføres aktivitet som innebærer risiko for smittespredning, herunder felles bruk av utstyr eller garderober.

Norsk musikkråd prioriterer høyt å få musikkøvelser avklart. Helseministeren har gitt Norsk musikkråd i oppgave å foreslå en veileder, som skal godkjennes av Helsedirektoratet.

Inntil videre - og på generelt grunnlag, viser Helsedirektoratet til:

  • de generelle anbefalingene som er gitt om smittevern
  • at musikklivet ikke kan benytte seg av idrettens regler
  • at lokallagene bes kontakte egen kommune i tvilstilfeller


Oppdatering 17. april:

  • Folkehelseinstituttet har klargjort at øvelser med inntil 5 deltakere kan gjenopptas, forutsatt at det er gode rutiner for renhold og hygiene
  • Veileder for musikkøvelser er på vei: Forslag er sendt myndighetene for godkjenning

Temaside om koronaviruset

Mic