Nyheter  Onsdag 11. november 2020

Korona-kompensasjon fra Musikkens studieforbund

Musikklivets aktivitet våren 2020 ble sterkt redusert, men Musikkens studieforbund holder sine utbetalinger på samme nivå.

Nye penger 20171115 121508

Da koronapandemien feide over samfunnet i vår måtte mange lag og foreninger stoppe sin vanlige musikkaktivitet. Mange var kreative og fant nye løsninger på hvordan man kunne øve digitalt, men uansett hvor kreative og løsningsorienterte folk var, er det ikke til å komme unna at musikkaktiviteten over hele landet er blitt kraftig redusert i hele denne perioden.

I Rogaland førte det til at musikklag som kor, korps, band, trekkspillklubber og orkestre m.m. fikk gjennomført 2 600 færre timer med musikkaktivitet våren 2020 sammenlignet med våren 2019. Det er mange tapte timer med samspill, musikkopplæring, musikkformidling og ikke minst musikkglede. Felles for alle disse lagene er at de søker tilskudd til opplæring fra Musikkens studieforbund for sin musikkaktivitet. I vår fryktet man at i og med at aktiviteten gikk ned, så ville også den økonomiske støtten gjennom opplæringstilskuddene bli redusert.

Heldigvis blir nå lagene kompensert slik at den totale utbetalingen til lag i Rogaland for vårsemesteret 2020 tilsvarer totalsummen for 2019:

For vårsemesteret 2019 ble det utbetalt totalt kr 661 000 til musikklag i Rogaland for 7 500 timer med musikkaktivitet. For vårsemesteret 2020 ble det utbetalt totalt kr 661 000 for 4 900 timer med musikkaktivitet. Utbetalingen for våren 2020 tilsvarer utbetalingen for våren 2019 til tross for et betydelig redusert timeantall. Det er altså lagt til en kompensasjon på kr 207 000 på utbetalingen for våren 2020 for å dekke opp for det reduserte timetallet.

Skjermbilde 2020 11 11 kl 15 24 54