Nyheter  Tirsdag 24. august 2021

Musikkrådet er i gang igjen etter sommerferien!

Da har musikkrådet hatt sitt første styremøte etter sommerferien. Batteriene er ladet og høstens agenda er stort sett planlagt. Først ut er innspill til revidering av kommunens kulturarenaplan og økonomiplan.

Vi har mange viktige saker som vi jobber med for det frivillige musikklivet. Viktigst av alt er det langsiktige arbeidet for å skaffe bedre og tilrettelagte øvingslokaler for musikklagene i Sandnes. Her har vi mange baller i luften i form av akustikkmålinger, utbedring av eksisterende lokaler, innspill til nybygg, men viktigst av alt, ordne det slik at kravspesifikasjonene i standarden NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse implementeres i kommunens rom og funksjonsprogram for skoler.

Ellers er vi i gang med Konsertserien i Lanternen 2021 og vi har hatt mange fine konserter i Lanternen i sommer. Vi gleder oss til de resterende konsertene i august, september og oktober!

IMG 2195