Nyheter  Onsdag 2. november 2022

Musikkrådet setter fokus på behovet for egnede lokaler!

Det har i lang tid vært klart at Sandnes kommune har et stort behov for flere egnede øvingslokaler for det frivillige musikklivet. Kartlegging fra 2018 frem til i dag viser at omtrent ingen av lokalene som brukes er egnet for bruken. Totalt er 90 ulike ensembler i kommunen kartlagt.

Main Pdfnsiso235912021en001

I dag finnes det en internasjonal standard som beskriver tydelige krav for hva som er et egnet lokale for musikkutøvelse. Musikkrådet har brukt denne standarden for å vurdere egnethet av lokalene som brukes til øving av det frivillige musikklivet i kommunen.

Selv om behovet er kjent og tydelig, og vi har hatt en standard med kravspesifikasjoner for egnede lokaler siden 2014, ser vi at det i det siste ikke er blitt bygget et eneste egnet lokale for musikkaktiviteter.

4139

En undersøkelse fra Telemarksforskningen (Er det rom for kultur i norske kommuner, 2022) viser at en av grunnene til at det blir bygget så få lokaler egnet for musikkaktiviteter er rett og slett en stor mangel på forståelse og politisk prioritering.

I tillegg til å arbeide aktivt med kulturavdelingen i kommunen om musikklokaler, har vi også satt i gang et arbeid om å få mer fokus og kunnskap rundt situasjonen. 25. oktober deltok vi på Utvalgmøtet for kultur, næring og innovasjon og holdt en presentasjon om rådet og det viktige arbeidet om å skaffe flere egnede lokaler for musikklivet. Vi opplevde lyttende politikere som viste interesse og spurte gode spørsmål i etterkant.

I dag publiserte også Sandnesposten en artikkel om emnet:

https://www.sandnesposten.no/s...

Vi håper også at økt fokus og kunnskap om situasjonen bidrar til mer samarbeid og drahjelp også fra politikere, byggherrer, arkitekter, rektorer og andre involverte med kommunale bygg og byggeprosjekter!