Nyheter  Fredag 15. oktober 2021

Musikkrådet søker deltakere til Vinterkonsertserien

Sandnes sentrum arrangerer i november/desember «Vinterland» i Rutenparken. Dette blir en stor satsing i Sandnes med fantastisk vinterstemning, underholdning, boder, aktiviteter, isbane, dekorasjoner, lys-show og annet for å skape en skikkelig vinterstemning i Sandnes. Arrangementet er fra 27. november til 19. desember

Søknadsfrist er utvidet til og med 25. oktober.

  • Musikkrådet har i samarbeid med Sandnes sentrum søkt og mottatt 600 000 kr av Sandnes kommune for å kunne bidra med musikk under arrangementet. 230 000 kr av dette skal utelukkende gå til honorarer av 23 konserter. I tillegg blir det penger til en stor scene, lyd og lys.
  • Musikkrådets medlemmer og det frivillige musikklivet vil få førsteprioritet til å spille og delta. Det er foreløpig fortsatt ledige konsertdatoer.

Detaljer:

  • Honorar er 5.000 kr for 30 min. konsert eller 10.000 kr for 60 min. konsert. Musikkrådet ordner og dekker TONO-vederlag.
  • Musikken må være julemusikk eller annen musikk som vil passe inn i vintertiden og bidra til julestemning for publikum. Deltakere fremfører på en stor scene og kan selv velge om de vil ha pause eller ikke under konserten. Pause kommer da i tillegg til de 30 eller 60 minuttene.

Det blir konserter følgende tider:

  • Onsdag, torsdag og fredager - kl. 18:00
  • Lørdager – 12:00 og 14:00
  • Søndager – 14:00 og 16:00

  • Det er ønskelig at på lørdager og søndager spilles det litt musikk i Lanternen i Langgata også. Deltaker kan enten dele tiden mellom Rutenparken og Lanternen eller spille ekstra i Lanternen etter konserten i Rutenparken. Ekstra spilling vil medføre ekstra honorar fra Sandnes sentrum i tillegg til honoraret på 10 000 kr. Dette gjelder det første klokkeslettet.