Nyheter  Fredag 17. mars 2023

Musikkrådets tiltak for et enda mer inkluderende musikkliv!

Sandnes kommune har et godt og variert musikkliv med flere ulike typer musikkensembler for både barn, ungdom og voksne. Byens musikkliv ønsker stadig nye medlemmer men det kan være vanskelig for innvandrere, flyktninger og andre interesserte å finne informasjon og komme i kontakt med musikklagene. Dette ønsker vi å gjøre noe med!


Rådet har den siste tiden arbeidet med å samle informasjon om musikklivet som etterhvert skal legges ut på flere språk. Den norske siden er allerede oppe:

https://www.musikk.no/rogaland...

Videre arbeides det med å oversette siden til flere språk. I tillegg blir det laget små flyers på ulike språk som skal deles ut på flyktningemottak og ved andre institusjoner.

Musikkrådet har vært så heldige å få god hjelp av Språkrådet underveis.

Har dere gode tips til tiltak eller ønsker å hjelpe til så ta kontakt med

sandnes@musikk.no

Plakat oversatt