Nyheter  Mandag 26. oktober 2020

Ny rullering av kulturarenaplanens handlingsdel 2020


13. oktober 2020 hadde Utvalg for kultur, næring og innovasjon møte hvor ny rullering av kulturarenaplanens handlingsdel 2020/2021 skulle vedtas. Den nye handlingsdelen ble enstemmig vedtatt uten noen endringer. Etter flere møter og godt samarbeid med kulturseksjonen har vi klart å få mange gode saker for det frivillige musikklivet inn i kulturarenaplanen 2020/2021.

I tillegg til handlingsplanen ble det også vedtatt et annet kjempeviktig vedtak:

Ved fremtidig nybygging og renovering av kommunale anlegg skal behov for kultur- og fritidsaktiviteter kartlegges og vurderes implementert i romprogrammet. NS 8178 legges til grunn for lokaler som skal anvendes til musikkfremføring, øving og musikkundervisning.

Dette er en stor seier for musikklivet i Sandnes og et viktig steg i retningen mot flere gode og tilrettelagte øvings- og fremføringslokaler i Sandnes kommune. Vedtaket medfører til at der hvor det bestemmes å bygge nye konsert eller øvingslokaler for musikk så skal dette tilrettelegges 100% etter standardene i NS8178:2014: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

Takk til kulturseksjonen og politikere for at de lytter på det frivillige musikklivet!Rullering av kulturarenaplanens handlingsdel 2020/2021

Se handlingsplanen og vedtakene her: