Nyheter  Onsdag 15. januar 2020

Økt husleietilskudd for Sandnes kulturhus/KINOKINO

Vi er veldig glade over at vi blir hørt av politikerne og at arbeidet som musikkrådet gjør får positive konsekvenser for kulturen i Sandnes.

I desember vedtok politikerne den nye budsjettplanen som hadde mange positive forbedringer, blant annet flere plasser i kulturskolen (3,5 millioner kroner fordelt over de neste fire årene), økt tilskudd til Sandnes kunst og kulturhus, økte midler til oppussing av KINOKINO (etter tidligere kutt) og økt husleiestøtte til Kulturhuset/KinoKino med 1,2 millioner kroner fordelt over de neste fire årene! Potten er nå økt fra 530 000 kr til 830 000 kr!

15.01.20, under en dialogkonferanse for kultur og næring, bekreftet også kulturhussjefen at det nå vil bli gitt husleietilskudd opp til 50% av kostnadene (slik det originalt var da tilskuddsordningen oppstod). Dette vil selvfølgelig være et viktig steg i riktig retning for det frivillige musikklivet i Sandnes og de som ønsker å prøve seg på de store lokale scenene i Sandnes kulturhus/KINOKINO.

Nå må vi også jobbe for å få Vågen-salen under en lignende ordning